Plzeňská nemocnice celoplošně používá nové kanyly

Plzeň - Fakultní nemocnice v Plzni přistoupila jako první zdravotnické zařízení v republice k celoplošnému používání nových bezpečnostních intravenózních kanyl. Opatření má velký význam především pro bezpečnost personálu, hlavně kvůli riziku možného poranění a následné nákazy. U zdravotnického personálu v Evropě totiž dojde každý rok zhruba k jednomu milionu bodných poranění jehlou.

Zdravotníci jsou ohroženi zejména přenosem viru hepatitidy B a C, viru HIV, ale i řadou jiných infekčních onemocnění. Riziko nákazy navíc v posledních letech výrazně stoupá vzhledem k otevření hranic a migraci cizinců. Náměstkyně ředitelky Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Vorlíková uvedla, že bodným poraněním se v nemocnici denně zraní zhruba deset zdravotníků.

Speciální bezpečnostní kanyla snižuje riziko bodného poranění na minimum. Obsahuje kovový klip, který po vytažení katetru ze žíly okamžitě chrání ostří jehly. Vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň Světluše Chabrová upřesnila, že bezpečnostní kanyly se využívají pro potřeby periferní žilní kanylace, kdy mohou být podány léky (nitrožilně), infuze i transfuze.

Zatímco například v USA a dalších vyspělých zemích ukládá používání bezpečnostních kanyl zákon a jeho porušení je sankcionováno, u nás se s jejich zaváděním teprve začíná, často pouze u těch nejrizikovějších oborů. Zástupce dodavatelské firmy Jiří Lukeš informoval, že v Evropě vede v používání kanyl Španělsko. V plzeňské nemocnici použijí zdravotníci každý den zhruba 800 kanyl.