Litomyšl opraví cennou sochu Jana Nepomuckého

Litomyšl - Litomyšl nechá zrestaurovat pozdně barokní sochu Jana Nepomuckého, kterou vloni v červnu poničila vichřice. Jde o dílo, které se vyrovná i některým sochám na Karlově mostě, uvedl kunsthistorik Jiří Kaše. Radní na její obnovu uvolní přibližně 100 000 korun.

„Uvažovali jsme, že na původní místo dáme kopii sochy, ale to by bylo finančně náročné,“ dodal místostarosta Jan Janeček. „V první polovině roku by také měla proběhnout úprava terénu. Počítáme s výsadbou dvou líp, které zde původně rostly,“ řekl místostarosta.

Sochu vloni pokácel vítr a poté se roztříštila na více než tři desítky fragmentů. Oprav se ujala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Odborníci a studenti odlomené části spojili, chybějící kusy domodelují hmotou, jež se podobá kameni. Památkáři nyní mají posoudit dosavadní restaurátorské práce.

Sochu Jana Nepomuckého zhotovil v druhé polovině 18. století neznámý autor na zakázku místního kata Jana Zelingera a v roce 1865 se její zobrazení objevilo na obecním pečetidle. Až do loňského roku stávala na pahorku naproti bývalé katovně. Dnes jde o dům s číslem popisným 11.