Mezinárodní tým studentů zkoumá využití pražských brownfieldů

Praha - Mezinárodní tým studentů z univerzity v nizozemském Wageningenu provádí v Praze výzkum budoucího využití uvolněných ploch okolo pražských nádraží. Zástupci studentů a sdružení Arnika dnes představili předběžné výsledky dvoutýdenního výzkumu, který potrvá až do července. Účastní se ho 30 studentů ze 17 zemí. Výzkum se týká Masarykova nádraží, nádraží Žižkov, Bubny, Smíchov a Rohanského ostrova. Na většině těchto ploch developerské firmy v minulých letech oznámily projekty v celkové hodnotě přes 100 miliard korun. Dosud se ale nestaví nikde.

„Právě nyní probíhá takzvaná první vlna celoměstsky významných změn územního plánu, v níž se rozhoduje o budoucnosti pozemků na čtyřech velkých pražských nádražích. Studenti mohou přispět k formulaci parametrů nového využití drážních pozemků a limitů případné nové výstavby,“ uvedla již dříve mluvčí Arniky Zora Kasiková. Arnika chce výsledky průzkumu použít také ke komentování a připomínkám změn územního plánu metropole.

Předběžné výsledky výzkumu již stačily odhalit například nejasnosti kolem získání některých pozemků developerskými firmami. „V některých případech nebylo jasné, jak se k pozemkům jejich vlastník dostal,“ řekla zástupkyně studentů. Tato situace je podle nich netransparentní. Studenti také poukázali na snahy obcházet územní plán nebo památkovou ochranu některých budov, které se kolem nádraží nacházejí: „Za hlavní problém jsme definovali ekonomický zájem, který převládá nad udržitelným rozvojem brownfieldů.“

Skladová hala v Bubnech byla svého času největší toho druhu v Evropě

Studenti podrobují analýze také vztahy mezi všemi aktéry rozvoje brownfieldů, mezi které patří kromě stavitelských firem i úřady, politické strany, občanská sdružení a obyvatelé města. Mezi předběžnými výsledky studentů je také konstatování, že by se úřady měly snažit více začlenit občany do rozhodování o budoucnosti těchto nádraží, například v podobě veřejných diskusí.

Projekt nazvaný „Brownfields v centru Prahy - kritéria udržitelného rozvoje“ je součástí magisterského programu Environmentálních studií univerzity ve Wageningenu. „Podstatou kurzu je prohloubení dovedností a aplikace poznatků, které si studenti osvojili během studia,“ řekla jedna z profesorek kurzu Karen Fortuinová.