Chráněná lokalita Plachta je v ohrožení

Hradec Králové - Inspekce životního prostředí zakázala radnici v Hradci Králové pokračovat ve stavbě vodních nádrží v lokalitě Plachta. Obává se, že by mohla narušit hydrogeologické podmínky na chráněném území se vzácnými rostlinami a živočichy a že by mohla způsobit trhliny na nových domech v této čtvrti. Rizika si je vědoma i hradecká radnice, proto čeká na výsledek přezkumného řízení.

Rozhodnutí o zastavení práce přijeli inspektoři životního prostředí sdělit stavbařům osobně. Ti v hradecké lokalitě Plachta právě zahájili stavbu kanálu a vodních nádrží, záchytných nádrží v lese a okrasného jezírka uprostřed nového sídliště. „Požadovali jsme zpracování hydrogeologického posudku, který jsme v době, kdy jsme situaci šetřili, neměli ještě k dispozici,“ vysvětluje ředitelka České inspekce životního prostředí Jana Samková.

Radnice jako investor posudek předložila až po zahájení správního řízení. Inspekce ho teď studuje, poté vydá konečné stanovisko. Podobně jako ekologové se bojí důsledků stavby umělých nádrží pro okolní přírodu se vzácnými vážkami, obojživelníky, orchidejemi. „Ze zoologického hlediska je Plachta naprostým unikátem a Hradec Králové by měl být na tuto lokalitu hrdý stejně jako například na chrám sv. Ducha,“ připomíná Blanka Mikátová z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Pro nás by byla nejhorší situace, kdyby se jim podařilo odvodnit bažinatou louku, kde žije řada vzácných tvorů a rostlin. Z toho mám největší obavy,“ říká ekolog Zdeněk Audrlický. „Z hydrogeologického posudku vyplývá, že pokud se bude voda čerpat tak, jak je plánováno v dokumentaci, bude se hýbat podloží a je možné, že budou praskat budovy v sídlišti,“ varuje ekolog Tomáš Kopecký.

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Vodní nádrže za sedmnáct milionů korun staví radnice jako dva zásobníky vody pro případ sucha, na dalším jezírku se pak dohodla s investorem okolních bytových domů jako na okrasném. „My v tuto chvíli budeme čekat na výsledek přezkumného řízení, které zahájil Královéhradecký kraj,“ uvádí mluvčí královéhradeckého magistrátu Václav Svoboda.  

Radnice trvá na tom, že stavbu dokončí podle původního projektu.