Firma zničila starý lom, dostala směšnou pokutu

Plzeň - V Plzni byla zničena vzácná lokalita - starý lom se vzácnými biotopy.  Za její zničení tam Česká inspekce životního prostředí může už jen udělit pokutu. Firmě APB vyměřila sankci tři sta tisíc korun. Šlo o starý lom, který je sice v majetku firmy, ale zároveň se na něj vztahuje zvláštní ochrana kvůli mnoha vzácným a kriticky ohroženým druhům živočichů. Ochránci přírody se zlobí. Pokuta jim připadá malá a škoda a liknavost příslušných úřadů naopak velká.

Předmětem sporu ochránců přírody a soukromé firmy je koterovský lom, kam počátkem března najela těžká technika a bleskově ho zrekultivovala. Majitel čin zdůvodňoval platným povolením ke kácení. Ornitolog Karel Makoň, který na celý případ upozornil, je výší pokuty pobouřen. „Podnikatel zaplatil směšnou částku a dosáhl svého. My jsme o lokalitu přišli a on si může dál dělat, co chce,“ zlobí se ornitolog Karel Makoň. „Došlo ke zničení životních podmínek zvláště chráněných druhů, byly zlikvidované jejich přirozené biotopy,“ dodává jednatel ekologické firmy Miroslav Hájek. „V souhrnu je to posouzeno tak, jak se v podobných případech postupuje,“ dodává Zbyněk Severka z České inspekce životního prostředí v Plzni. „Poškození se prokázalo, ale ten subjekt jednal v souladu s nařízením jiného úřadu. Od toho se také odvíjí výše pokuty,“ upřesňuje Zbyněk Severka.

Celý případ je ale složitější. Firma APB totiž část povolení získala od městského úřadu, kam lom spadá. Na to, že je chráněný, ale úředníci zapomněli. „Lumpárna a neschopnost státních úřadů opět zvítězily nad zájmy ochrany přírody. Mě to nepřekvapuje. Nedivil bych se, kdyby jako bonus podnikatel dostal ještě stavební povolení,“ uvádí ornitolog Makoň.

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Majitel firmy APB Petr Březina se České televizi k pokutě nevyjádřil. Není ještě pravomocná. O budoucnosti lomu a jeho případné ochraně však budou úřady teprve rozhodovat.