Český ráj zdobí motýlí louky

Liberec - V Českém ráji rozkvetly motýlí louky. Zakládají je ochránci přírody, aby vytvořili co nejpříznivější prostředí pro motýly. Možná vás to překvapí, ale podle odborníků se i motýli počítají mezi ohrožené druhy. Sledování v posledních letech signalizuje radikální úbytek motýlů ve většině českých lokalit. Alarmující stav proto vede botaniky a ochránce přírody k zakládání tzv. motýlích luk.

V české přírodě žije asi sto druhů denních a až kolem tisíce druhů nočních motýlů. V poslední době jich ale ubývá. A to nejen vzácných, ale i těch úplně běžných. „V Česku už vyhynulo 11 % druhů denních motýlů a další polovina našich druhů motýlů je ohrožena,“ konstatuje Aleš Hoření z Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 

Důvodem této nepříznivé situace jsou zhoršující se podmínky pro život motýlů. Hlavně mizí původní květnaté louky. „V Česku převládlo tzv. velké zemědělství. Začalo se hnojit a používají se příliš vysoké dávky dusíku. Tím se ztratily květnaté louky a vybujely divoké druhy trav. Ty fyzicky doslova zatlačují ty jemné květnaté druhy,“ vysvětluje příčiny problému zemědělec a botanik Bohumil Bradna.      

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka

V Českém ráji se proto snaží o obnovu květnatých luk. Ochránci přírody je založili na deseti místech. Právě teď nejvíc kvetou. „Tyto louky jsou tvořeny určitou směsí, kde je například šedesát druhů kvetoucích rostlin a dvacet druhů travin,“ říká Aleš Hoření. „Čím je louka pestřejší, tím ta pravděpodobnost, že se bude líbit hmyzu, je větší,“ dodává Bohumil Bradna.

Jedna taková motýlí louka vznikla letos v Bělé u Turnova. A podle odborníků vůně květin přiláká motýly spolehlivě. Jejich přítomnost v přírodě je velice důležitá. „Motýl patří mezi hmyz a hmyz je na souši jakýmsi základem potravního řetězce,“ uvádí odborník na motýly Petr Krejčík.    

Nejde ale jen o motýly. Údržba luk je podle ochránců přírody obecný problém. Jde také o zachování pestrosti v přírodě. „Kdybychom se rozhlédli po typicky české krajině, tak bychom viděli pole s pšenicí, s bramborami, intenzivně využívané louky. Tato krajina ale neskýtá životní prostor téměř pro nic,“ zdůrazňuje Aleš Hoření.       

Proto by obnova luk v Českém ráji podle ochránců přírody měla pokračovat. V rozšiřování květnatých luk je omezuje množství pozemků, na kterých můžou hospodařit, a samozřejmě peníze. Přednostně jdou do přírodních rezervací. „Obnova luk je brána za jakýsi nadstandard, kde ochrana přírody, a to je podstatné, se přesouvá do volné krajiny. Pokud bude ochrana přírody uvězněna v ghettech přírodních rezervací, tak o těch 50 % motýlů pravděpodobně přijdeme,“ uzavírá Aleš Hoření.   

Proto podle ochránců přírody nemusí vzniknout hned celá louka. Stačí vytvořit květinový záhon u domu. I to přírodě pomůže.

/*json*/{"map":{"lat":50.583721,"lng":15.152189,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.583721,"lng":15.152189,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/
Modrásek černoskvrnný
Zdroj: salamandr.info