Zemina v sázavských povodňových výmolech je jedovatá

Poříčí nad Sázavou – Nákladní auta pokryla břehy Sázavy poškozené povodní sedmi tunami zeminy vytěžené při čištění rybníka. Brzy se ukázalo, že ve výmolech podél "zlaté řeky" u Poříčí nad Sázavou leží jedovatý materiál. Inspekce životního prostředí zjistila, že překračuje limity arsenu a jedovatých uhlovodíků. Firma, která zeminu dovezla, tvrdí, že o tom nevěděla. Přesto ji čeká pokuta 650 tisíc korun a navíc bude muset nebezpečný materiál opět odtěžit a od Sázavy odvézt.

Lidé z Poříčí nad Sázavou zažili hned dvojí překvapení. Se zasypáním povodňových výmolů sice radnice souhlasila, podle poříčského místostarosty Jana Kratzera si ale představovala, že zeminy bude méně. „Byly to stovky nákladních automobilů, které tam navážely tuny a tuny odpadů ze železnice,“ uvedl Kratzer.

Další nečekanou informací byla zpráva od Inspekce životního prostředí, že je materiál jedovatý. „Odběrem vzorků jsme zjistili nadlimitní množství arsenu a polycyklických aromatických uhlovodíků, proto jsme uložili pokutu ve výši 650 tisíc korun,“ shrnula mluvčí inspekce Ivana Awwadová. Případ je podle inspektorů velmi závažný – společnost odpady navážela do citlivé oblasti u břehu řeky Sázavy a navíc jde o záplavové území.

Zástupci společnosti Veta Investment se hájí tím, že materiál odebírali od jiné firmy. Dostali od ní také atesty, podle nichž měly být všechny limity v pořádku. „Prostě jsem si naběhl na to, že jsem věřil atestům, které neměly výchylky,“ uvedl jednatel Veta Investment Petr Kofránek.

Jeho společnost se teď chce s firmou, která mu kontaminovanou zeminu dodávala, soudit. Nejdříve ale bude muset odpad odtěžit a odvést na speciální skládku.