Křivoklátsko – kraj spisovatele Oty Pavla

Křivoklátsko - Od roku 1978 je Křivoklátsko, někdy označované jako Královský hvozd, chráněnou krajinnou oblastí. Už ve středověku se tu totiž proháněli čeští panovníci na koních a bavili se lovem. Dnes jsou tyto lesní porosty jedinečné v celé střední Evropě. Kvůli téměř nedotčeným lesům, vzácným rostlinám a živočichům i překrásnému údolí řeky Berounky chce ministerstvo životního prostředí toto území vyhlásit národním parkem.

Vedoucí správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla informoval, že v oblasti se vyskytuje okolo 84 původních druhů dřevin, tedy stromů a keřů, a v nejrůznějších směsích. Kastelán hradu Křivoklát Luděk Frencl dodal, že už Václav IV. začal regulovat osídlení tak, aby zůstaly velké lesní celky nedotknuté osídlením poddaných.

Další unikum je řeka Berounka - ráj nejen pro vodáky. Její hluboce zaříznuté údolí vytváří teplejší mikroklima. V údolí přítoků řeky je naopak chladno, sluneční paprsky sem pronikají stěží. A tak tu dochází k teplotní inverzi, která je jednou z hlavních příčin druhové rozmanitosti. Žije tu na 1800 druhů cévnatých rostlin, což jsou 2 třetiny veškeré flóry České republiky, nebo například více než 700 druhů motýlů.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Petr Hůla konstatoval, že na Křivoklátsku žije také celá škála živočichů, které patří mezi seznamy ohrožených druhů. Mlok skvrnitý je typický představitel, z ptačí říše můžeme jmenovat čápa černého. Turisticky atraktivní jsou přírodní rezervace - např. Skryjská jezírka, kde se podle povídky Oty Pavla natáčel film Smrt krásných srnců. Nebo třeba Čertova skála - druhý největší útvar v republice vytvořený sopečnou činností před mnoha miliony let. Některé lávové balvany vystupují i z řeky Berounky.

Podle ministerstva životního prostředí je zdejší příroda natolik unikátní, že by si zasloužila nejvyšší stupeň ochrany. Křivoklátsko by se tak mohlo stát pátým národním parkem. To zpočátku vyvolalo u místních obavy hlavně z toho, že nebudou moct do lesa na houby nebo na dřevo. Správa oblasti i ministerstvo proto s obcemi jednají a ujišťují, že žádná další omezení nepřibudou. Naopak lidem, kteří v oblasti žijí, se umožní vstup i mimo označené cesty.

Značka národního parku by navíc mohla zvednout turistický ruch. Kdy přesně by na Křivoklátsku mohl národní park vzniknout, zatím není jasné. Optimistické odhady hovoří o roku 2010.

Křivoklátsko
Křivoklátsko