Desná chce kolem přehrady Souš vybudovat trasu pro in-line bruslaře

Liberec - Desná v Jizerských horách stojí za ambiciózním projektem: postavit v prakticky nedotčené přírodě Jizerských hor trasu pro in-line bruslaře a běžce. Cílem je přilákat sportuchtivé turisty. Trasa má být šest kilometrů dlouhá a má vést kolem Soušské přehrady. Jenže to je právě kámen úrazu, přehrada je totiž jedinou zásobárnou pitné vody pro Jablonecko a část Liberecka - navíc leží v přísně chráněné krajinné oblasti, což může celý záměr hodně zkomplikovat.

Autoři projektu si vybrali okolí přehrady, protože nabízí minimální převýšení i nedotčenou přírodu v okolí. „Opatření by bylo velikým přínosem pro turistický ruch i pro ubytovatele, kteří by mohli nabídnout novou službu,“ domnívá se starosta Desné Marek Pieter. Podle iniciátora projektu Jindřicha Řeháka by mohla dráha přilákat do oblasti i jiné turisty než milovníky nedotřené přírody.

Přehrada Souš je sice zásobárnou pitné vody, podle ředitele Povodí Labe Jaroslava Jarouška by ale pouhé zpevnění cesty pro in-line bruslaře nepředstavovalo zdroj znečištění, proti kterému by měli vodohospodáři připomínky. Více námitek tak zřejmě budou mít ochránci přírody, oblast totiž leží ve třetí zóně chráněnné krajinné oblasti. Městu Desná se však loni po dvouletém snažení podařilo prosadit prosadit podobný projekt, a sice, aby se na jedné straně přehrady mohly v zimě upravovat běžecké tratě.

Video Reportáž Lucie Pokorné
video

Reportáž Lucie Pokorné