Změna týkající se pražského okruhu asi skončí opět u soudu

Praha - Změna územního plánu, která se týká mimo jiné části pražského okruhu přes Suchdol, zřejmě opět skončí u soudu. Napadnout ji chce znovu městská část Praha-Suchdol. Změnu loni na podzim na návrh tohoto obvodu a tří vlastníků pozemků zrušil Nejvyšší správní soud. Dnešek je posledním dnem, kdy mohou lidé k novému návrhu této změny podat připomínky. Změna aktualizuje současný územní plán a upřesňuje trasy některých významných komunikací, jako je pražský silniční okruh, městský okruh, vysočanská radiála nebo obchvat Zličína.

Změna upravuje ale také trasy biokoridorů a vymezení velkých rozvojových území a aktualizuje seznam veřejně prospěšných staveb na území metropole. Původně zahrnovala i rozšíření ruzyňského letiště, město ale bude tuto část nakonec řešit zvlášť v připravovaném novém územním plánu. Ten bude schvalovat až příští zastupitelstvo, které vzejde z voleb na podzim 2010.

Podle ředitelky odboru územního plánu Jitky Cvetlerové magistrát zatím ke změně dostal asi dvě stovky připomínek, pod některými je ale údajně podepsáno až 700 lidí. Lidé, kteří připomínky podali, se obávají, že je Praha nevyslyší. Pokud bude změna schválena ve stejném znění, jako je navrhována, chce ji suchdolská radnice opět napadnout u soudu - výstavba okruhu v navrhované trase přes Suchdol bude mít podle tamního starosty za následek přesahování limitů hluků a exhalací.

Proti okruhu je kromě Suchdola i sdružení Arnika

Se změnou nesouhlasí kromě Suchdola, který je dlouhodobě kritikem takzvané jižní trasy pražského okruhu mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí, také sdružení Arnika. Podle jejího zástupce Martina Skalského změna přibližuje některé části dopravních staveb obytné zástavbě, což bude mít negativní vliv na život obyvatel. Skalský kritizuje také to, že změna nebyla posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí.