Trmický lihovar může vyrábět až do poloviny října, rozhodl kraj

Trmice - Lihovar PLP v Trmicích na Ústecku, kterému trmický stavební úřad od 1. srpna neprodloužil povolení ke zkušebnímu provozu, může legálně vyrábět až do 16. října. Krajský úřad totiž provozovně prodloužil na základě odvolání firmy zkušební provoz. Lihovar už přitom od trmického stavebního úřadu dostal za výrobu po ukončení zkušebního provozu dvě pokuty, proti oběma se odvolal.

Firma již v původní žádosti o zkušební provoz požadovala termín 16. října. Trmický stavební úřad ho zkrátil jen do konce července, na což podle kraje nebyl žádný zákonný důvod. Podle vedení lihovaru byla doba v žádosti o povolení do 16. října nutná k řádnému vyhodnocení provozu stavby a rozhodnutí stavebního úřadu lhůtu zkrátit nebylo vydáno v souladu s právními předpisy. Vydané rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje podle lihovaru nabylo právní moci 28. srpna a se zpětným účinkem celou situaci uvedlo do souladu s právními předpisy.

„Zásadním výsledkem je potvrzení námi původně žádané doby zkušebního provozu, tedy od 4. května 2009 až do 16. října 2009. Výše uvedený zpětný účinek má za následek potvrzení, že provoz lihovaru je od počátku v souladu s právními předpisy a že tedy již neexistuje sebemenší pochybnost o oprávněnosti jeho provozování během srpna,“ uvedla firma v tiskovém prohlášení.

První sankce pro lihovar od trmického stavebního úřadu činila 800 000 korun, druhá pak byla v maximální výši jednoho milionu korun. Tyto pokuty jsou nyní v rozporu se současným rozhodnutím kraje. Za nevpuštění kontrolora stavebního úřadu dostal pokutu 40 000 korun i generální ředitel lihovaru Pavel Nohava.

Lihovar v Trmicích
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24