Za vykácení stromů na Českolipsku padla pokuta 1,4 milionu

Liberec - Za protizákonné vykácení stromů na 14 hektarech dostal podnikatel Petr Šnegoň ze Svoru na Českolipsku pokutu 1,4 milionu korun. Musí ji zaplatit do konce září. Dřeviny rostly mimo les a podnikatel je porážel v letech 2006 až 2008 ve Cvikově, Svoru, Radvanci a Kunraticích u Cvikova. Sankci mu uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podnikatel musí do konce října příštího roku v některých vykácených lokalitách vysadit nové stromy. Pokud to neudělá, hrozí mu další pokuta až dva miliony korun.

Podnikatel se chce bránit u soudu. Tvrdí, že není podnikatel, jak ho označují inspektoři, a že by tedy pokuta měla být podstatně nižší. A za některé pokácené stromy podle něj nemůže on, ale vichřice.

„V Libereckém kraji jsme se při kácení stromů ještě nikdy nesetkali s tak rozsáhlým, úmyslným a opakovaným porušením zákona, při němž by v krajině nastaly tak velké škody,“ prohlásil Lukáš Hudec z oddělení ochrany přírody ČIŽP v Liberci. „Podnikatel pokácel nejméně 1 350 stromů bez povolení obecního úřadu. Dalších více než 1 000 stromů zlikvidoval na březích potoků v délce 1,3 kilometru a v údolních nivách. Pro jejich pokácení mu chyběl souhlas z odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru nebo Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory,“ konstatoval Hudec. Více než 530 stromů podnikatel zlikvidoval navzdory zákazu inspekce. Vymýtil i údolní nivy a břehy potoků, kde žijí zvláště chránění ptáci. Některé vymýcené plochy sousedí s evropsky cenným přírodním územím ze soustavy Natura 2000.

Video Reportáž Lucie Pokorné
video

Reportáž Lucie Pokorné

Podnikatel těžil dřevo bez povolení na svých pozemcích. Kácel ovšem rovněž na soukromých a obecních pozemcích, aniž by o tom jejich majitelé věděli. Poražené stromy prodával především jako palivové dřevo. Šlo hlavně o olše, javory, jasany a další listnáče. V okolí Cvikova, Radvance nebo Kunratic u Cvikova padly slabší stromy staré kolem 40 let, ale i vzrostlé dřeviny v mýtním věku 80 až 100 let.

Šnegoň dostal celkem tři pokuty

Podnikatel obdržel celkem tři pokuty v celkové výši 1,4 milionu - první 800 000 korun za nepovolené kácení a druhou 500 000 korun za porušení zákazu kácení. Třetí, nejnižší pokutu - 100 000 korun, dostal za kácení vedle potoků a v údolních nivách bez souhlasu Městského úřadu v Novém Boru a správy chráněné krajinné oblasti. Měl pouze souhlas obecních úřadů, což podle zákona nestačí.

Rozsáhlé kácení má vliv i na život lidí v Kunraticích u Cvikova. Při deštích se totiž voda nevsakuje, ale stéká a zaplavuje chalupy a kanalizaci.

Ilustrační foto
Ilustrační foto