Technické památky v Moravskoslezském kraji návštěvníky nelákají - ale prý budou

Ostrava - Moravskoslezský kraj chce přilákat více turistů na prohlídku technických památek. V tomto regionu je jich asi sto. Sezval proto odborníky, a to i z Polska, na konferenci, která se na Černé louce v Ostravě konala současně s veletrhem cestovního ruchu. Právě Polsko může být severomoravskému regionu vzorem, za poslední tři roky se Polákům díky propagačnímu projektu podpořenému Evropskou unií podařilo návštěvnost technických památek výrazně zvýšit. Moravskoslezský kraj by své severní sousedy rád napodobil.

Největší koncentrace velkých technických památek v zemi je právě na Ostravsku. Patří mezi ně i Důl Michal. Uhlí se v něm přestalo těžit začátkem devadesátých let. Teď je z něj muzeum. „Je tam všechno udržované tak, jak to bylo, když odešel poslední horník ze směny - prošlapané schody, ohmataná madla,“ popisuje netypickou expozici zaměstnankyně Národního památkového ústavu v Ostravě Alena Borovcová.

Počet návštěvníků tohoto unikátního muzea ale roste jen velmi zvolna. V roce 2007 si ho prohlédlo 4 700 lidí a loni jen o 200 více. Jiné technické památky v Moravskoslezském kraji  jsou na tom podobně nebo i hůře. „Návštěvnost technických památek v porovnání s návštěvností ostatních tipů na výlety je určitě malá,“ potvrdila ředitelka moravskoslezského klastru cestovního ruchu Eva Torčíková.

To by chtěl Moravskoslezský kraj změnit. Inspiraci našel v Polsku. Sousednímu Slezskému vojvodství se totiž podařilo návštěvnost tamních technických památek výrazně zvýšit. Ročně si je teď prohlédne okolo půl milionu lidí. Je to výsledek důsledné propagace. "Vytvořili jsme turistickou stezku, do níž jsme  zapojili 32 památek, jako jsou staré doly, hutě, pivovary nebo muzea. 

Propagujeme je v různých brožurách i na veletrzích, všechny objekty mají takové značení, aby je turista mohl snadno nalézt a informace o nich jsou samozřejmě i na internetu," říká zástupce ředitele oddělení propagace Slezského vojvodství Adam Hajduga.

Polský projekt už trvá 3 roky a stál 750 tisíc eur.  Přispěla na něj také Evropská unie. Toho by chtěl využít i Moravskoslezský kraj. „Peníze budou z mezinárodních operačních programů, budeme na podzim podávat projekt,“ uvedl náměstek hejtmana MS kraje Jiří Vzientek. Moravskoslezský kraj chce v propagaci technických památek pokračovat i v následujících letech.

Důl Michal
Důl Michal
Více fotek
  • Důl Michal autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149662.jpg
  • Návštěvníci muzea autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149663.jpg
  • Stezka s polskými technickými památkami autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149664.jpg
  • Muzeum autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1497/149665.jpg