Exkluzivní přírůstek v pražské zoo – želva egyptská

Praha - Zhruba 2,5 centimetru měří a 5,5 gramu váží mládě želvy egyptské, které se vylíhlo o víkendu v pražské zoo. Jedná se o kriticky ohroženého živočicha, kterého zařadil Světový svaz ochrany přírody - IUCN - do letošní kampaně upozorňující na nejohroženější želví druhy. Nad vajíčkem chovatelé bděli 81 dní, kdy bylo v líhni. Vyklubané mládě je patnáctou želvou egyptskou v pražské zoo.

„Nad vajíčkem bděly hlavně přístroje, potřebují totiž přesně stanovenou teplotu a vlhkost… Mláďátka mají pohlaví podle toho, v jaké teplotě se líhnou. Pod jednatřicet stupňů se líhnou samci, nad jednatřicet stupňů samice a jednatřicet stupňů je právě ta teplota, kterou jsme zvolili, kdy se mohou vylíhnout obě pohlaví,“ řekl ve Studiu ČT24 kurátor plazů Petr Velenský.

Želva egyptská je malá suchozemská želva, dorůstá průměrné délky 12 centimetrů, žije podél středomořského pobřeží od Libye po Izrael. Na většině území je již vyhubena a její prostředí je zničeno, zbývající populace ohrožují pytláci i místní obyvatelé. Podle oficiálního odhadu v současnosti přežívá v přírodě 4700 jedinců a při odchovu patří mezi nejchoulostivější.

Video Kurátor plazů Petr Velenský ve Studiu ČT24
video

Kurátor plazů Petr Velenský ve Studiu ČT24

Pražská zoo chová želvy egyptské dva roky, návštěvníci je najdou v pavilonu Afrika zblízka. Pražské želvy jsou součástí nově sestaveného evropského záchranného programu, do Prahy jich naposledy v prosinci přicestovalo deset. Pocházejí ze zásilky 400 kusů želv zabavených před čtyřmi lety v Itálii pašerákům z Libye.

Želva egyptská
Želva egyptská