Krajští radní neznají hospodaření firmy, kterou založili

Hradec Králové - Představenstvo firmy Silvatres odmítlo zástupcům svého většinového akcionáře, kterým je Královéhradecký kraj, poskytnout informace o hospodaření podniku. Kraj do něj přitom vložil přes čtyři miliony korun z veřejných prostředků a drží padesát pět procent akcií. V představenstvu i dozorčí radě sice zasedají zástupci kraje, ale veřejnost o činnosti firmy neví nic.

Předmětem podnikání firmy Silvatres je obchod s dřevní hmotou z lesů a její spalování. Před rokem ji založil Královéhradecký kraj a firma DD Projekt z Brna. Jak si Silvatres vede a co vůbec dělá? To veřejnost neví. Dokonce ani krajští radní, zástupci majoritního akcionáře. Žádali, aby jim Silvatres předložil informace o hospodaření. „Firma informace nepředloží. Na jednání byli přítomni právníci, kteří řekli, že je to v rozporu s obchodním zákoníkem,“ přiznává první náměstek královéhradeckého hejtmana a předseda představenstva Silvatres a.s. Josef Táborský. „Taková firma je určitě povinna poskytovat informace, určitě bude veřejnost mít právo na informace, které budou třeba i trošku překračovat rozsah výročních zpráv a účetních uzávěrek,“ dodává k případu poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek. 

Od založení firmy do ní kraj vložil z veřejného rozpočtu čtyři a půl milionu korun, dál každý měsíc platí deset tisíc korun poradci Silvatresu. Co radí a jaký má kraj z firmy prospěch, veřejnost dodnes neví. „Tam, kde jsme vložili finanční prostředky, by orgány měly být vůči kraji, radě i zastupitelstvu podstatně vstřícnější, co se týká informací,“ je přesvědčen náměstek Královéhradeckého kraje Vladimír Derner. „Já respektuji rozhodnutí představenstva, které je v souladu se zákonem. K čemu mě chcete nutit?“ ptá se Josef Táborský. „Akcionář, tedy kraj, má právo na informace o tom, jak se podniku daří,“ zdůrazňuje Oldřich Kužílek. 

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Silvatres je projektem bývalého hejtmana Pavla Bradíka z ODS a minulého vedení kraje. Navíc má firma další problém. Druhý akcionář, DD Projekt Brno, je v insolvenčním řízení.