Dobročinný obchod v Plzni upozorňuje na sociální začleňování

Plzeň – V plzeňské Veleslavínově ulici funguje jako jediný český svého druhu dobročinný obchod Buťi. Vedle snahy uplatnit na trhu romskou aktivitu chce také upozornit veřejnost na problematiku začleňování Romů do společnosti. Obchod po vzoru podobných projektů v zahraničí provozuje občanské sdružení Český západ, které působí v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré vodě u Toužimi už osmým rokem. Sdružení nabízí a zprostředkovává Romům práci, vzdělání, rekvalifikace i volnočasové aktivity. Kromě západočeské metropole fungují v Česku dobročinné obchody taky v Praze a Brně. Na romskou komunitu se ale zaměřuje jen ten plzeňský.

Největší problém pro sdružení v Dobré vodě představují finance. To je také důvod, proč v Plzni začali dobročinný obchod Buťi provozovat. V zahraničí fungují charitní obchody s velkým úspěchem už 60 let a neziskové organizace z nich hradí svoji činnost. “Výdělek zatím pokrývá jen režijní náklady, ale počítáme s tím, že si lidé zvyknou,“ uvedla mluvčí sdružení Český západ Eva Haunerová.

Zákazníky plzeňské prodejny nejvíce zaujmou originální výrobky z chráněných dílen jako jsou zástěry, kapsáře, ubrusy, prostírání. Domácí doplňky šijí romské ženy v textilní dílně v dobré vodě. Duševně nemocní ze sdružení Ledovec dodávají do prodejny originální svíce, marmelády jsou zase z trapistického kláštera v Novém Boru, záložky pro změnu z hospicu svatého Lazara. Přímo do obchodu chodí s výrobou domácích a módních doplňků pomáhat také dobrovolníci. „Máme asi 10 dobrovolníků, z toho dvě jsou starší paní, ale chodí sem i mladí lidé a studenti,“ říká jedna z dobrovolnic Veronika Susedková.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové