V Ostravě provádějí důslednou kontrolu obecních bytů

Ostrava - Největší centrální obvod Ostravy v těchto dnech plošně kontroluje všechny nájemníky svých bytů a nebytových prostor. Radnice Moravské Ostravy a Přívozu chce mít údajně přehled o tom, zda majetek města lidé užívají podle uzavřených smluv. Nájemníci však mají v mnoha případech z kontrol obavy a stěžují si na zvláštní praktiky kontrolorů. V některých případech se může stát, že bude bytová jednotka či nemovitost zkontrolována i několikrát za rok. Důvodem pak může být opakované porušování domovního řádu či nájemní smlouvy.

Úředníci radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se při svých návštěvách zaměřují také na celkový pořádek v domě, jeho stav a dodržování uzavřených smluv. Postupně chtějí zkontrolovat všechny nájemníky. „Byl jsem svědkem této kontroly bytového hospodářství nebo nebytového hospodářství, zdali máme všechno košer, zda neporušujeme třeba stavební zákon a bylo to dost drsné, vůbec se nám to nelíbilo. Byli jsme z toho vyděšeni, protože nás to vrhá někde před rok 89,“ rozčiluje se jeden z nájemníků.

„Základním posláním oněch realizovaných kontrol je zjištění souladu mezi evidenčním stavem a skutečností při využívání především bytových jednotek,“ hájí postup městského obvodu vedoucí odboru bytového hospodářství Tomáš Gebauer. Pracovníci bytového odboru centrálního ostravského obvodu jsou ale jediní, kteří takto přísně postupují. Žádný jiný městský obvod byty plošně nekontroluje. „Radnice městského obvodu Ostrava - Jih neprovádí žádné plošné kontroly užívání obecních bytů, děje se tak pouze v odůvodněných případech na základě ústních nebo písemných podnětů ze strany občanů,“ uvedl mluvčí městského obvodu Ostrava – Jih Michal Kutty.

Také nájemkyně obecního bytu v centru Ostravy Iveta Kolesárová má s kontrolami nepříjemný zážitek. Když si stěžovala na postup městského obvodu, začaly jí chodit výhružné dopisy. „Když jsem se začala ozývat na vedení,tak mi začaly chodit anonymy, ve kterých začali mně, mé dceři a mé rodině vyhrožovat. V tom dopise je vyloženě napsáno, že když nebudu poslušná, že skončím na ulici,“ tvrdí. „Důvodem podání výpovědi nájemkyni bylo neprovedení stavebních úprav, ke kterým se zavázala. Za žádnými anonymy jako Úřad městského obvodu nestojíme,“ vyvrací obvinění Tomáš Gebauer.

Kontrola obecního bytu
Kontrola obecního bytu
Více fotek
  • Kontrola obecního bytu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1528/152718.jpg
  • Výhružný dopis autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1528/152719.jpg