Ostravská podnikatelská škola nemá akreditaci pro magistry

Ostrava - Soukromá Vysoká škola podnikání definitivně nesmí přijímat studenty na magisterské obory. Ministryně školství Miroslava Kopicová totiž zamítla odvolání školy proti takzvanému omezení akreditace. Omezení vydala Akreditační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) kvůli nedostatečnému odbornému zajištění výuky. Škola tak nesmí nabírat studenty na magisterský obor podnikání.

Akreditační komise vytýká škole, že zaměstnává málo vlastních profesorů i docentů. Navíc mnozí z pedagogů nepublikují své poznatky v předmětech, které vyučují, a to vše podle komise ohrožuje kvalitu vzdělávání v magisterském studijním programu. „Vysoká škola podala proti rozhodnutí ministerstva rozklad, paní ministryně ho ale zamítla a potvrdila prvoinstanční rozhodnutí,“ uvedl pro ČT tajemník akreditační komise Jiří Smrčka.

Vedení ostravské školy chyby uznává a hodlá je odstranit. „Chceme celý stav narovnat. Těch požadavků a výtek je více, nicméně nerada bych hovořila o detailech, protože na tom intenzivně pracujeme,“ řekla ČT prorektorka pro řízení výuky Renáta Nešporková. Tajemník komise Smrčka potvrdil, že pokud škola zjedná nápravu, pak může kdykoli požádat o uvolnění omezené akreditace.

Video Reportáž Mojmíra Žáčka
video

Reportáž Mojmíra Žáčka

Školné na soukromé Vysoké škole podnikání ročně přijde podle druhu a místa studia na zhruba 30 až 48 tisíc korun. Školu navštěvují 3 tisíce studentů z celé České republiky a dalších evropských států.