Boj o zachování zeleně v Praze

Praha - V ulicích Prahy se kácejí stromy a prořezávají keře, přestože už skončilo období vegetačního klidu. Podle ornitologů to odnášejí hnízdící ptáci. Inspekce životního prostředí je zavalena podněty obyvatel. V mnoha případech ale kácení nedokáže zabránit, a dokonce ho ani kvůli mírným zákonům nemůže pokutovat. 

Obyvatelé Proseku zalarmovali inspekci životního prostředí kvůli kácení aleje v Prosecké ulici, kterou teď městská část Praha 9 začala revitalizovat. Většina starých stromů už padla, v boji za záchranu zůstaly jen tři lípy, o kterých se tento týden rozhodne. „Je to povolené kácení, které proběhlo na základě řízení o odstranění kolizních dřevin. Pokud je pravomocné rozhodnutí, může se kácet po celý rok,“ vysvětluje radní pro životní prostředí městské části Praha 9 Zdeněk Davídek. „Je logické nechat zdravé stromy a zakomponovat je do projektu s tím, že už tam budu mít vzrostlé stromy,“ argumentuje inspektor České inspekce životního prostředí Karel Kerouš.    

Třicet sedm milionů z evropských fondů určených na revitalizaci ulice potřebuje městská část utratit během několika měsíců a odmítá jít cestou ozdravných řezů, které se jí jinde neosvědčily. Podle inspekce jde o plýtvání evropskými penězi, kdy se vzrostlé stromy stůj co stůj nahrazují novými. Navíc kácení po vegetačním klidu má podle ornitologů likvidační dopad na ptactvo. „Má to negativní dopad na dutinové ptáky i na ty, kteří hnízdí v korunách stromů. Kácení tak na ně v této době může mít záporný vliv,“ říká ornitolog Lukáš Viktora.   

Video Reportáž Luďka Jíry
video

Reportáž Luďka Jíry

Další případ je z Lipenců. Kácení mimo vegetační klid dal zelenou magistrát. Soukromý vlastník údolní nivy hodlá tento biotop zavést, aby zde mohl stavět domy. Inspekce životního prostředí tady před Velikonocemi pozastavila kácení a požádala magistrát, aby vysvětlil, proč vydal povolení. „Magistrát vyhodnotil situaci jako možnou. Pokud má jiný správní orgán odlišný názor, je to legitimní,“ vysvětluje zástupce ředitele odboru ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy Josef Pavlík.    

Inspekce bude usilovat o to, aby dotčené úřady projekt znovu posoudily.