Hospodářská krize snížila počet cizinců v Česku

Plzeňsko – Hospodářská recese poprvé zastavila nárůst počtu legálně žijících cizinců v Česku. Nejsou pracovní místa, a tak se u nás snaží udržet různě. Část odcestovala, hodně jich však zůstává s očekáváním, že se situace na pracovním trhu zlepší. Čekají na sezonní práce v zemědělství a stavebnictví.

Není to na první pohled dramatický pokles počtu cizinců pracujících v České republice, ale číslo je pozoruhodné už tím, že se poprvé zastavil mnohaletý, zhruba desetiprocentní roční nárůst, jak potvrdil ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman.

Pracovní místa pro cizince ze třetích zemí nejsou, úřady práce upřednostňují naše nezaměstnané a lidi z Evropské unie. Cizincům tak zbývá málo možností, pokud se v Čechách chtějí dál udržet. Buď musí pracovat načerno, nebo změnit pracovní zařazení.

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Přestože jsou z některých cizinců podnikatelé, pracují ve stejných halách a na stejných místech – dělají tu samou práci jako dřív. To s sebou přináší nové problémy. Jak říká Martina Hánová z Kontaktního centra pro cizince Plzeň, cizinci se v našich zákonech vůbec nevyznají.

Asi nejpružnější je v Čechách vietnamská komunita. Problémy má ale podobné jako ostatní cizinci. Teď přichází doba sezonních prací a cizinci, kteří odcestovali domů, vyčkávají. Mnozí znovu přijedou s nadějí, že práci najdou. „Protože se nemohou uchytit ve fabrikách, zkouší práci na černém trhu ve stavebnictví,“ uvedla Tatiana Mandíková z Diecézní charity v Plzni.

Ministerstvo vnitra si nyní netroufá odhadovat, kolik cizinců do země sezonní práce nakonec přiláká. Scénářů je několik a všechny se odvíjí od síly a kondice našeho hospodářství.