Náchodská radnice obviněná z cenzury – kvůli stavbě obchvatu

Náchod - Radnice východočeského Náchodu čelí obvinění z cenzury. Redakce Náchodského zpravodaje, který město zřizuje, totiž zasáhla do podoby článku, který kritizoval plán na podobu silničního obchvatu města. Článek nechala v dubnovém vydání publikovat čtveřice občanských sdružení. Redakce vypustila pasáže, ve kterých sdružení vyjadřují nesouhlas s návrhem trasy obchvatu města a nabízejí pomoc každému, kdo chce v územním řízení vznést námitky. Radnice se brání, že šlo o běžný redakční zásah vydavatele.

Městský obchvat má Náchodu ulevit od kamionů, které přes něj směřují z Čech do Polska. Proti jeho plánované podobě se v Náchodském zpravodaji vyjádřila sdružení „Ochrana lokality Za rybníkem“, „Zemědělská krajina“, „Datel Vysokov“ a „Sbor dobrovolných občanů“. Vadí jim trasa, kterou má být veden. Silnice by měla město obehnat ze severní strany a mj. vést přes dva rybníky.

V textu před jeho krácením občanská sdružení uvedla, že plánovanou výstavbu nepovažují za šetrné řešení dopravy. Takový postoj se v něm však nepromítl, a nešlo o jediný zásah. „Ten článek vůbec neinformoval o tom, že občanům Náchoda nabízíme pomoc při zpracování námitek a připomínek pro toto územní řízení,“ dodal Michal Kudrnáč ze Sboru dobrovolných občanů.

Odborník: Městské zpravodaje bývají poplatné radnici

Po redakčním zásahu vyzněl článek tak, jako by čtyři občanská sdružení s trasou obchvatu spíš souhlasila než naopak. Sdružení to označila za cenzuru a zástupce sdružení Sboru dobrovolných občanů Michal Kudrnáč na protest proti škrtům odešel z redakční rady Náchodského zpravodaje. „Já se nedomnívám, že bychom změnili charakter článku, a už vůbec se nedomnívám, že se jedná o cenzuru,“ oponuje odpovědná redaktorka zpravodaje Nina Adlof. „Zachovali jsme tam ty informace tak, jak bylo potřeba.“

Expert na informační otevřenost veřejné správy dal zapravdu občanským sdružením. „Otištění redukovaného článku považuji za cenzurní zákrok. To je prostě klasický nepěkný projev těchto zpravodajů, které jsou většinou v rukou vedení města v tom smyslu, že se v nich objeví jen názory souhlasné s vedením města. To ovšem znamená zneužití veřejných prostředků,“ uvedl Oldřich Kužílek ze sdružení Otevřená společnost.