„Zelená“ energie ohřívá Plzeň

Plzeň - Plzeň má největší energoblok na ekologické palivo v zemi. Spaluje v něm dřevní štěpku, která je sice dražší než uhlí, ale díky výhodným výkupním cenám zelené energie, se to vyplatí. Energoblok teď zahájil zkušební provoz. Vedení města v tom vidí novou etapu rozvoje „zelené“ energie v regionu.

Plzeňská teplárenská tvrdí, že stavba velkého kotle na biomasu vyšla nejvýhodněji ze všech variant, které byly ve hře. Uhlí Plzeň shání obtížně a biomasy je dostatek. „Nás k tomu donutila situace, která dnes na energetickém trhu je,“ vysvětluje generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. „Je to dnes největší projekt tohoto typu v Česku na čisté spalování biomasy,“ dodává obchodní ředitel firmy Jiří Holoubek.

Zelený energoblok vyrábí teplo i elektřinu. Vytopí sice jen menší část toho, kolik je v současnosti vytápěno uhlím. Ale i tak dokáže vyrobit deset megawatt elektřiny a až téměř patnáct megawatt tepla. „Z hlediska vytápění je to zhruba čtvrť města Plzně,“ odhaduje Jiří Holoubek.

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Energoblok by dokázal spálit téměř veškerou biomasu z okolí Plzně. Nový kotel jí spotřebuje až sto dvacet tisíc tun ročně. Výhodou je, že za takto vyrobenou elektřinu teplárenská dostane o čtyřicet procent víc peněz než za elektřinu, kterou vyrobí z uhlí. Navíc její výroba jde na rozdíl od větrných nebo slunečních elektráren regulovat. „Výroba zelené elektrické energie z biomasy je úplně jiný svět než to, co se dnes u nás staví na polích a někde i na horách,“ tvrdí Tomáš Drápela. „Regulace je celkem bez problémů. V případě potřeby je možné snížit i zvýšit výkon,“ vysvětluje vedoucí směny Plzeňské teplárenské Jan Skřivan.

Teplárenská tvrdí, že se vysoká investice do zeleného energobloku do ceny tepla nepromítne. Velký energoblok na biomasu za devět set milionů by se měl podle Plzeňské teplárenské zaplatit do deseti let.