Jihočeský kraj žádá u soudu zrušení klidových zón na Šumavě

České Budějovice - Jihočeský kraj se dožaduje u Ústavního soudu zrušení takzvaných klidových zón na Šumavě. Správa národního parku a CHKO Šumava je vyhlásila v dubnu 2009 na sedmi vybraných částech území. Podání návrhu k Ústavnímu soudu schválilo 27. dubna zastupitelstvo, tento týden právní zástupce žádost podal. Podle ředitele parku Františka Krejčího je podání návrhu bezpředmětné, zákon nebyl porušen, situaci vyřeší plánované zařazení území do bezzásahových zón parku. Kraj je přesvědčen, že se jedná o takové prvky ochrany přírody, jejichž rozsah jde nad rámec zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podáním návrhu se podle hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD) kraj nestaví proti ochraně přírody, ale proti způsobu, jakým byly klidové zóny vyhlášeny. „Podle našeho názoru park nerespektoval zákon o krajích, podle kterého je kraj oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Správa národního parku Šumava ani ministerstvo životního prostředí kraj k jednáním o klidových zónách nepřizvaly,“ uvedl hejtman. Dodal, že park i ministerstvo dlouhodobě neberou krajskou samosprávu na vědomí, k důležitým jednáním její zástupce nezvou a případné připomínky samosprávy nepovažují za relevantní a ignorují je.

Jihočeský kraj nesouhlasí s formou, jakou byly klidové zóny vyhlášeny. Platnost nařízení, která nabyla účinnosti 1. května 2009, nebyla podle hejtmana časově omezená. Třeba v Krkonošském národním parku tomu tak bylo, a tamní nařízení obsahovala i konkrétní důvody omezení vstupu.

Podle ředitele parku Františka Krejčího zástupci obou stran dospěli k názoru, že snadnější než „přehlášení“ území, bude vyčkat na schválení nového rozdělení zón parku, tedy zařazení sporných území parku do bezzásahových zón. „Nechtěli jsme území s omezeným vstupem přehlašovat, protože se to legislativně ukázalo v podstatě nemožným. Důvody vyhlášení - tedy výskyt chráněných druhů živočichů a stav ekosystémů, nepominuly. Zákon také neříká, že by omezení vstupu muselo být časově omezené,“ dodal Krejčí.