Zarostlé krkonošské pozemky odrazují turisty

Turnov - Krkonošská města bojují s majiteli pozemků, kteří o ně nepečují. A tak je nutí vyhláškami alespoň jednou ročně posekat a uklidit trávu. Cílem opatření je vylepšit vzhled měst. Neposekané louky a další pozemky totiž hyzdí turisticky hojně navštěvovaný region a snižují tak jeho atraktivitu.

Několikahektarové pozemky a na nich řadu let neposekaná tráva. Podle radnice známého horského střediska Pec pod Sněžkou je to ostuda, která vadí místním i turistům. Nová vyhláška proto nařizuje minimálně jednou do roka trávu posekat. „Hlavním smyslem té vyhlášky je postihnout vlastníky rozsáhlých pozemků. Jejím účelem není stíhat drobné vlastníky pozemků, kteří pozemek nestihnou ve stanoveném termínu posekat. Jsou tam sankce pro fyzické osoby až do výše třicet tisíc korun,“ vysvětluje tajemník Pece pod Sněžkou Michal Berger.

Podobnou vyhlášku přijali i v Trutnově. Tady musí majitelé své pozemky sekat dokonce třikrát ročně. „Pozemky musí vždy k jednatřicátému květnu, k jednatřicátému červenci a k třicátému září posekat, shrabat a odvézt,“ uvádí místostarostka Trutnova Hana Horynová.

Video Reportáž Václava Plecháčka
video

Reportáž Václava Plecháčka

Na dodržování dohlíží nejen pracovníci úřadu, ale také městská policie. „Kontaktujeme osobně nebo písemně majitele pozemku a vyzýváme je, aby zjednali nápravu. Pokud tak neučiní, tak se věc postupuje správnímu orgánu,“ informuje Marek Johan z Městské policie Trutnov.

Naopak ve Špindlerově Mlýně, Adršpachu nebo Malé Úpě vyhlášku upravující sekání trávy nemají. Spoléhají na zákon. Ten ale jasnou formulaci nenabízí. „Zákonnou povinnost jsme nezjistili. Tuším, že je tam pouze nějaká povinnost v zákoně o rostlino-lékařské péči,“ říká Michal Berger. „Zákon, podle kterého musí majitelé pozemků sekat pozemek pravidelně, neexistuje. Ve chvíli, kdy výskyt plevelů omezuje okolní pozemky, tak je to řešeno podle zákona 326 o rostlino-lékařské péči,“ dodává mluvčí ministerstva zemědělství Dita Vrbová.

Majitelé pozemků v těžko přístupných terénech mají ještě jinou možnost. Pořídit si zvířata, která jim s úklidem pomohou.