Kraj kývl na stavbu kontroverzní bioplynové stanice v Jičíně

Jičín - Královéhradecký krajský úřad souhlasí se stavbou kontroverzní bioplynové stanice v Jičíně a vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Bioplynovou stanici chce nákladem 140 milionů korun postavit místní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky Jičín. Radnice a řada obyvatel města jsou proti, zejména se obávají zápachu a zvýšené dopravní zátěže.

„Kladné stanovisko kraje nám umožňuje pokračovat v projektu a zahájit práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Od počátku nám jde o čisté řešení, které bude přinášet užitek ve formě elektrické i tepelné energie,“ řekl koordinátor projektu Vojtěch Drahoňovský. Bioplynová stanice by měla vyrůst v areálu bývalé jičínské mlékárny a zpracovávat by měla bioodpady z celého regionu. Spalováním plynu z rozloženého odpadu by měla vyrábět elektřinu a teplo, z odpadu vznikne hnojivo. „Vše probíhá v uzavřeném prostředí. Projekt je čistý a neobtěžuje okolí,“ uvádějí autoři projektu.

Město je proti

Vedení sedmnáctitisícového města trvá na tom, že projekt stanice v Jičíně nemá co dělat. „Využijeme všech legitimních možností, abychom tento projekt zastavili. Závěry stanoviska kraje budeme rozporovat,“ varoval starosta Martin Puš. Stanice prý nebude pro město žádným přínosem. „Stanice bude prokazatelně zdrojem zápachu, zvýší se riziko přenosu infekcí,“ řekl dříve Puš. Radnici vadí i umístění stavby, protože asi 650 metrů od místa stanice leží ve směru převládajících větrů největší jičínské sídliště Jih s asi 4 000 obyvateli. Kvůli stanici se tak prý Jičín stane „žumpou kraje“. Proti stavbě ve městě vznikly tři petice, které podepsalo několik stovek lidí.

Podle Drahoňovského je naopak poloha stanice výhodná, protože doprava k ní může být vedena po obchvatu města. Doprava prý bude menší, než když byla v provozu mlékárna. Autoři projektu tvrdí, že zařízení bude moderní technologií s uzavřeným procesem fermentace bez odvodu plynných látek do ovzduší. Jednání vedení města je podle nich agresivní a strašící veřejnost.

Co musí stanice splnit?

Kladné stanovisko krajský úřad podmínil splněním 39 podmínek pro přípravu, výstavbu a provoz stanice. Mezi hlavní podmínky patří snížení kapacity stanice na 21 tisíc tun bioodpadu z původně uvažovaných až 28 tisíc tun. Mezi další například patří zakrytí koncových skladů digestátu, vypracování dopravního a provozního řádu, pravidelná měření emisí a kvality výstupních produktů.