Správci vodních toků vracejí koryta řek do původních stavů

Liberec - V Jizerských horách pokračuje revitalizace říčky Jeřice. Původní přírodní koryto bylo v sedmdesátých letech vybetonováno a zarovnáno. Teď těžké stroje vracejí koryto do původního stavu, s mnoha meandry a tůňkami. Úpravy mají zabránit častým povodním. I na východě Čech se lidé snaží vrátit řeky do původních, přirozených koryt. Ne všude se to ale daří - správci vodních toků narážejí na nesouhlas majitelů pozemků.

Nové koryto Jeřice bude delší a bude mít nižší spád. Díky úpravám se proud vody zpomalí. To ocení hlavně v Mníšku, kde se Jeřice často vylévá ze břehů a zaplavuje sklepy a pole. „Tam už jsou asi vděční za každou kapku, která u nás zůstane,“ uvedl starosta blízkého Oldřichova v Hájích Jaromír Tichý.

Ekologové jsou navíc přesvědčeni, že revitalizace prospěje i místnímu biotopu. V říčce by se měl za pár měsíců objevit třeba rak říční. Revitalizace 700 m dlouhého úseku přijde na dva miliony sedm set tisíc korun. Práce by měly skončit v srpnu.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka

Reportáž Přemysla Šrámka

23.6.

Reportáž Lucie Pokorné

Podobně se správci vodních toků snaží napravit Bačetínský potok v podhůří Orlických hor. Před desítkami let byl rovněž napřímen a sveden do betonových žlabů. „Bylo snahou vodu co nejdříve z krajiny odvést, aby nepůsobila škody, a to byl omyl našich předků,“ uvedl Jiří Spíšek ze Správy CHKO Broumovsko.

Správci vodních toků by uvítali, aby revitalizací prošlo ještě více říček a potoků. Často ale narazí na nesouhlas majitelů pozemků.

Úprava vodních koryt je trendem posledních deseti roků. Práce dotuje Státní fond životního prostředí.

Potok
Potok