Na Náchodsku pomáhají zahraniční dobrovolníci

Turnov - Na Náchodsku teď najdete dobrovolníky z celého světa. V rámci tzv. workcampu se snaží pomáhat s obnovou tamních památek. V Broumově uklízejí kostely, upravují zahradu unikátního kláštera a podílejí se i na opravě turistických tras v broumovských stěnách. Do Česka jezdí takových pomocníků každý rok stovky.

Mezi dobrovolníky jsou letos například jednadvacetiletá Mexičanka Mayra, třiadvacetiletá Nesrin z hlavního města Francie Paříže a nebo o rok starší Su z Jižní Koreje. Spolu s dalšími přijeli tihle dobrovolníci na mezinárodní workcamp. Jeden z prvních úkolů byl úklid kostelů v Šonově, Vižňově a také Heřmánkovicích. „Nepamatuji, že by někdo dobrovolně přišel nebo řekl, že nám dobrovolně nabízí svoji pomoc. Proto jsme byli za tuto nabídku rádi, moc nám to pomohlo,“ říká místostarostka Heřmánkovic Irena Gabrielová.  

Také ochranáři si práci dobrovolníků chválí. Díky nim upravili turistické cesty v národní přírodní památce Broumovské stěny. „Dobrovolníci upravovali chodníky, aby bylo možno procházet přes podmáčená místa bez poškození těch tras a nějakého erozního ohrožení,“ vysvětluje botanik Petr Köppl.  

Video Reportáž Václava Plecháčka
video

Reportáž Václava Plecháčka

Díky workcampu změní svou tvář i zahrada broumovského kláštera. „Klášterní zahradu by bez pomoci dobrovolníků bylo těžké udržovat,“ přiznává Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska. „Já bych vyzdvihl také ekovýchovný aspekt takových aktivit. Myslím, že to je věc přínosná jak pro ty lidi, co přijeli pomoci, tak pro ty lidi, se kterými se při té práci setkali,“ uvádí Petr Köppl. „Myslím si, že mladí lidé by měli získávat více zkušeností z podobných projektů, protože se dozvídají nové věci o kulturách, zvycích a podobných věcech,“ svěřuje se Mexičanka Mayra.  

Nezisková organizace Inex-SDA pořádá každoročně kolem čtyřiceti podobných projektů. Jen letos tak do ČR přijede asi dvě stě dobrovolníků.