Hraběnka Chotková opustila vznešenost a pečovala o sirotky

Praha - Klášter sester boromejek v pražských Řepích si společně se zdejší radnicí připomněl 150. výročí narození jedné z nejvýznamnější řádových sester - hraběnky Olgy Chotkové. Díky svým odborným dovednostem a ochotě léčit chudé se zapsala do historie řádu svatého Karla Boromejského, který v Praze od poloviny 19. století vybudoval několik zdravotnických zařízení a ústavů. Hraběnka ve svých 16 letech obětovala šlechtický původ i majetek a vstoupila do řádu. Zásluhy sestry a později velebné matky, jež přijala jméno Antoinetta a pečovala o nemocné, byly obrovské.

„Bylo výsadou boromejek opustit to, co každý normální člověk v tomto světě považuje za výhodu nebo své zázemí, a jít sloužit,“ říká sestra Konsoláta z Domova svatého Karla Boromejského v Řepích, kde sestra Antoinetta nejprve pracovala jako ošetřovatelka v tehdejším sirotčinci.

Historik Jaroslav Hájek:

„Pamětníci tvrdí, že když roku 1934 sestra Antoinetta zemřela, dal se její pohřeb přirovnat k pohřbu později zemřelého Jana Masaryka.“

Video Reportáž Luďka Jíry
video

Reportáž Luďka Jíry

Historik Jaroslav Hájek popisuje, že sestra Antoinetta později působila jako ošetřovatelka a lékárnice v nemocnici pod Petřínem a vyhledávali ji především nemocní lidé. „Ona se vůbec nebála nějaké nákazy,“ dodává. V roce 1899 se sestra Antoinetta stala první představenou právě otevřeného ústavu Vincentinum pro postižené a chudé děti, který boromejky provozovaly v areálu Břevnovského kláštera.

Díky své obětavosti v péči o druhé si hraběnka Chotková mezi řádovými sestrami i obyvateli Řep vysloužila srovnání se svatou Anežkou. Jejího odkazu se dodnes drží řeholnice ošetřující jak pacienty v nemocnici pod Petřínem, tak i seniory v domově Karla Boromejského v Řepích.

Pohřeb hraběnky Olgy Chotkové
Pohřeb hraběnky Olgy Chotkové