Testy DNA: V žilách nám nekoluje mnoho slovanské krve

České Budějovice - Vědci, kteří porovnávají DNA obyvatel jihočeských Netolic a koster na přilehlém přemyslovském hradišti, zveřejnili první výsledky. Přímou shodu mezi raně středověkými a současnými obyvateli zatím nenašli. Výzkum ale ukazuje, že prapředci obou skupin pocházeli spíš ze západní Evropy. Většina tak nemá slovanské kořeny, jak se doposud myslelo.

Za potomka Přemyslovců se zatím nikdo z obyvatel Netolic a blízkého okolí prohlásit nemůže. Badatelé zatím izolovali DNA z jediné asi 800 let staré kostry. Dokonalou shodu s nikým ze současných žijících lidí zatím nenašli. Překvapením je ale původ obyvatel – většina z místních starousedlíků má původ v západní, nikoli východní Evropě. Rozbor DNA tak vylučuje výhradně slovanský původ obyvatel tohoto regionu, který patří mezi nejstabilnější v Česku.

Badatelé si region vybrali proto, že sem v průběhu staletí přicházelo poměrně málo obyvatel a málo jich i odcházelo. Vědci tento výsledek podle svých slov čekali, a potvrzuje podle nich předpoklad, že česká kotlina je etnicky promíchaná. Výzkum zatím není statisticky průkazný, testovací sady zatím odevzdala jen polovina dobrovolníků. Zato se ale zdarma dozvěděli, zda nejsou náchylní k některým nemocem. V jednom případě dokonce genetici odhalili vysoké riziko onemocnění cystickou fibrózou.

Video Reportáž Petra Šuleře
video

Reportáž Petra Šuleře

Archeologové letos odkryli na okraji přemyslovského hradiště, které těsně přiléhá k Netolicím, dalších deset hrobů ranně středověké elity. Aby mohli testy dokončit a porovnat bývalé a současné obyvatele regionu, potřebují jich nejméně 30.