V Krnově digitalizují staré archivy

Krnov - V okresním archivu v Krnově začala rozsáhlá digitalizace urbářů a pozemkových knih. Na sever Slezska se budou postupně svážet z jedenácti archivů Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Badatelé potom najdou skeny volně přístupné na internetu. Digitalizaci provádí  zdarma Genealogická společnost z Utahu, která patří mormonské církvi.

Alma Mollemans z Holandska zvládne za den digitalizovat asi pět tisíc stránek. Ke své práci používá šestnáctimegapixelový fotoaparát. Skeny tak budou badatelům k dispozici ve vysokém rozlišení. „Ta digitalizace není náročná, člověk ale musí být hodně ostražitý, aby nějakou stránku nepřehlédl. Na internetu ty archiválie budou potom přístupné všem, nejen v Krnově, ale třeba i v Číně,“ vysvětluje výhodu digitalizace Alma Mollemans.

Zázemí pro digitalizaci poskytl Almovi bruntálský okresní archiv se sídlem v Krnově. „Veškeré urbáře a gruntovnice se budou do našeho archivu navážet a zde se budou skenovat. My jsme této akci poskytli nadstandardní podmínky, aby mohla probíhat, oni nám na oplátku poskytnou digitální kopie v mimořádné kvalitě,“ řekl ředitel bruntálského okresního archivu se sídlem v Krnově Branislav Martinek.

„Urbářů máme asi tak šest set, pokud jde o gruntovní knihy, těch je dohromady kolem dvanácti tisíc svazků,“ uvedl ředitel Zemského archivu v Opavě Karel Müller. Gruntovnice neboli pozemkové knihy obsahují informace o majetku poddaných. Urbáře potom zase údaje o jejich povinnostech vůči vrchnosti. V současné době mohou badatelé najít na stránkách archivu digitalizované matriky. Skenování trvalo pět let. Podle odhadu Almy Mollemanse bude digitalizace urbářů a gruntovnic probíhat příští dva roky. Na internetu se pak digitální kopie budou objevovat průběžně.

Alma Mollemans při práci
Alma Mollemans při práci
Více fotek
  • Alma Mollemans při práci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1894/189302.jpg
  • Digitalizované archivy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1894/189303.jpg