Odpadků ve středních Čechách přibývá

Rakovník (Středočeský kraj) – Až o pět milionů korun ročně se průměrně prodražuje likvidace odpadů ve velkých středočeských městech. Vzrůstá totiž nejen jejich množství, ale zvyšuje se i výše ceny za uložení na skládkách. Například v Rakovníku proto radní vyhláškou určili, jaké množství směsného odpadu je povoleno na jednu osobu, od které město očekává, že občany přinutí k důslednějšímu třídění. Příslušný odbor magistrátu také provedl kontrolu podnikatelských subjektů, zda mají správně nasmlouvané nádoby na separovaný odpad.

Zatímco v roce 2006 stála Rakovník likvidace odpadů zhruba 12 milionů korun, loni utratil o dva miliony víc. Městu se prodražuje především skládkovné, které musí platit. „Zákonný poplatek se v průběhu asi 6 let zvednul z 50 na 500 korun, druhým důvodem samozřejmě je produkce zvýšená zhruba o 200 tun,“ uvedl vedoucí Odboru správy majetku Rakovník Ivo Žďánský. Kvůli vysokým výdajům město změnilo i obecně závaznou vyhlášku pro nakládání s komunálním odpadem, která mimo jiné stanovila i maximální množství odpadu na osobu týdně. „To znamená, že se omezily objemy nádob. Buď systémem měně četného svozu, nebo výměnou nádob,“ dodal Ivo Žďánský.

Město si od opatření slibuje snížení nákladů až o půl milionu korun. Zkušebně nyní také investovalo do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, třídění totiž může ušetřit další peníze. Podobné kontejnery už má i Kladno. „Na skládky vozíme téměř o 2 kilotuny za rok méně a to samozřejmě naše náklady snižuje. Přesto je nárůst trvale tak vysoký, že nám celkové náklady neklesají,“ prohlásil primátor Kladna Dan Jiránek (ODS). Platí totiž: čím větší město, tím vyšší náklady. V Kladně za poslední tři roky vzrostly o 9 milionů.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Podobně jsou na tom i další větší středočeská města, od roku 2006 do roku 2009 došlo ke skokovému nárůstu nákladů. Například v Kutné Hoře o 4, v Mladé Boleslavi dokonce o 7 milionů korun. Starostové se shodují, že by pomohlo, kdyby se třeba zvedla a nebo úplně zrušila zákonem stanovená maximální výše místního poplatku a to podle toho, jaké jsou skutečné náklady jednotlivých obcí. V současné době je maximum 500 korun na osobu ročně. Pomoci by mohlo i zmíněné třídění, do kterého se snaží města své obyvatele zapojit. Například v Mladé Boleslavi těm, kdo se zapojí do separace odpadů, dávají z povinného poplatku slevu 180 korun. Slibují si od toho, že v budoucnu by se tak mohlo městu alespoň částečně něco vrátit.

/*json*/{"map":{"lat":50.104187,"lng":13.731717,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.104187,"lng":13.731717,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/