Havířovská nemocnice má novou hematologii

Havířov - Lidé s onemocněním krve se mohou léčit na novém lůžkovém oddělení v nemocnici v Havířově. Je to vůbec první nemocnice v České republice, která takové oddělení má. Jeho součástí je i denní stacionář pro hematoonkologické pacienty. Součástí nového hematologického oddělení budou i dva pokoje pro pacienty v těžkém infekčním stavu.

Mezi prvními pacienty nového hematologického oddělení je 81letý Josef Bukovský. Trpí kritickým úbytkem červených krvinek. Velmi často začne zničehonic krvácet. „Podle pana primáře je to dlouhodobá léčba, ale žijeme v naději, že to dobře dopadne,“ říká optimisticky. „Budou zde léčeni pacienti, kteří mají zhoubná onemocnění krvetvorby, mezi které řadíme některé typy leukemií, maligní lymfomy a podobně, dále to budou pacienti s neonkologickými onemocněními, to znamená různými typy úbytků těch zdravých krvinek,“ uvedl primář hematoonkologického oddělení havířovské nemocnice David Starostka.

Deset nových moderních postelí je připraveno i pro starší lidi, kteří potřebují transfuzi, ale nezvládají ji přijmout ambulantně. Složité případy budou lékaři z Havířova řešit spolu s kolegy z Hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. „Ti pacienti, kteří mají pokročilou chorobu nebo nereagují na běžnou imunochemoterapii, kterou tady v Havířově podávají, budou léčeni společným postupem,“ potvrdil zástupce přednosty Hematoonkologické kliniky FN Olomouc Tomáš Papajík.

Pacient nového hematologického oddělení
Pacient nového hematologického oddělení