Praha 4 má novou základní školu Eliáš

Praha – Ačkoli se na většině míst Česka školy spíše slučují, na Praze 4 jedna nová přibyla, a ne zcela obyčejná – základní škola Eliáš se zaměřuje na jazyky, zdravý životní styl a také výchovu školáků v rámci křesťanské tradice. Její součástí je školka, jídelna i družina, a to vše v lokalitě BB centra u stanice metra Budějovická. Školu zaštítilo a podpořilo občanské sdružení Maranatha předního českého developera Radima Passera, rodiče však musí počítat s placením školného ve výši 12 tisíc korun za rok.

Cílem je zajistit vzdělávání a výchovu založenou na společných principech a hodnotách jak ve škole, tak v rodině. Školu mohou navštěvovat děti z věřících i nevěřících rodin; stejně tak i aktivity spojené s vírou jsou dobrovolné. Podle ředitele Zbyňka Muzikáře škola s rodiči spolupracuje jako s partnery, kteří se společně starají o výchovu dětí. Rodiče jsou proto pravidelně informováni o pokroku dítěte, o možných problémech jak ve výuce, tak ve výchově.

Výhodou školy je kromě dobré polohy nízký počet dětí v jednotlivých třídách a také kvalitní laktoovovegetariánská strava podle výživových norem. Rodiče se naopak budou muset smířit se školným, které činí 12 tisíc korun za rok. Škola poskytuje výhodnější podmínky sociálně slabým rodinám a také rodinám, které má ve škole i přilehlé školce více dětí.

Záštitu nad školou drží občanské sdružení Maranatha podnikatele Radima Passera, který stojí za vznikem byznysového BB centra v blízkosti pražské Pankráce. Po smrti svého syna se kromě podnikání začal věnovat charitě, spolupráci s Církví adventistů sedmého dne a neziskovým projektům, mezi něž patří i škola a školka. Věnuje se také aktivitám pro seniory, nadaci podporující děti ze zemí 3. světa a propagaci víry.