Podezřelý spěch v kauze Letiště Vodochody

Společnost Letiště Vodochody předložila ministerstvu životního prostředí přepracovanou studii EIA o dopadu stavby na životní prostředí. Okolní obce protestující proti rozšíření letiště ale upozorňují, že firma studii zveřejnila účelově až po volbách. Starostové mají totiž na podání připomínek jen měsíc, a to v době, kdy většina obcí ještě ani nemá nové vedení.

Žádný noční provoz, změna letových koridorů a letiště napojené přímo na dálnici jsou podle společnosti Penta opatření, která uleví okolním obcím. Ty mají přepracovanou dokumentaci k dispozici jen den. Už teď ale upozorňují na první nesrovnalosti, například na slibovaný noční klid. „Tento slib můžou kdykoliv porušit, protože oni mají v ruce povolení, tj. statut létání ve dne v noci,“ upozorňuje odstupující starosta Panenských Břežan Libor Holík. „Pokud bychom takto změnili jeden ze základních prvků, díky kterému jsme dostali kladné stanovisko, tak to by asi nebylo akceptovatelné,“ říká ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur.

Obce mají měsíc na to, aby se ke studii vyjádřily. Mnohde ale ještě ani nezasedla nová zastupitelstva. Zveřejnění v povolebním období je schválnost, říkají proto teď starostové. „Společnost Penta měla na přípravu studie rok a půl. Ti noví zastupitelé ještě nejsou s problematikou rozšíření letiště Vodochody tak srozuměni,“ uvádí starosta obce Postřižín Tomáš Bubeníček. „Záměr to nebyl, my jsme podali dokumentaci na ministerstvo životního prostředí v okamžiku, kdy jsme ji měli úplně dopracovanou,“ hájí postup Martin Kačur.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Jenže například starostka Máslovic tvrdí, že už před volbami pracovníci letiště nabízeli budoucím zastupitelům výhody, když rozšíření letiště na mezinárodní podpoří. To ale vedení společnosti odmítá. „Nabízeli, že obci poskytnou finanční pomoc při opravě mateřské školy, či zprostředkují zdarma napojení na čistírnu odpadních vod,“ tvrdí starostka Vladimíra Sýkorová.

Po dodání připomínek obcí si nechá ministerstvo životního prostředí  vypracovat oponentní posudek, až pak se bude EIA veřejně projednávat. Jasno by mohlo být nejdřív za půl roku.