Nájemníci bytů RPG nové smlouvy většinou podepisují

Ostrava – Sedmdesát pět procent nájemníků bytů RPG už podepsalo novou nájemní smlouvu. Sdružení nájemníků České republiky vyjednalo s firmou RPG Byty nové podmínky těchto smluv. Druhé sdružení zastupující některé nájemníky bývalých bytů OKD ale stále radí dodatky nepodepisovat, protože jsou v nich údajně chyby.

Výpovědní lhůta 3 měsíce – stejná pro nájemníky i pronajímatele, snížení sankcí za porušení povinností z 5 tisíc korun na tisíc. Tyto a další úpravy v nových nájemních smlouvách vyjednalo se společností RPG Byty Sdružení nájemníků České republiky. „My jsme v celém tom procesu chtěli, abychom chránili nájemní bydlení, zlepšovali jeho kvalitu, garantovali sociální a jiná opatření,“ uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.

Druhé sdružení – Byty OKD – se ale proti dnešní domluvě ohrazuje. Sdružení nájemníků České republiky podle nich lidi bydlící v bytech RPG neochrání. „Sdružení nájemníků České republiky tady nebylo, nebo nebylo o něm nic slyšet tři roky. Já si myslím, že takové sdružení rozhodně nájemníky bytů OKD a jejich zájmy nezastupuje,“ říká předseda sdružení BYTYOKD.CZ Roman Macháček. „To naše sdružení existuje od roku 1995. Máme mezinárodní zakotvení a my jsme to sdružení tady v Ostravě několikrát vyzvali ke spolupráci,“ brání se Milan Taraba.

Sdružení byty OKD si nechalo již dříve vypracovat analýzu nových smluv. Podle doktorky Marvanové jsou některé její pasáže nepřijatelné. RPG to odmítá. „Podpisem dodatku k nájemní smlouvě se nájemník vzdává práva obrátit se na soud, aby ten určil nájemné,“ poukazuje na jeden z problematických bodů dodatku právní zástupkyně sdružení BYTYOKD.CZ Hana Marvanová. „Já nemůžu souhlasit s tím, jak to paní kolegyně vykládá. Pakliže je dohoda mezi dvěma stranami, tak ani jedna z nich nemá důvod, aby věc řešila soudně,“ myslí si advokát Petr Kausta.

Novou smlouvu mají nájemníci bytů RPG podepsat do konce tohoto roku. „Jen v pondělí podepsaly tři tisíce nájemníků. Je to pro nás důkazem, že společně s námi sdílí zájem o zlepšení podmínek pro jejich bydlení,“ řekl generální ředitel RPG Real Estate Tony Aksich. „Ještě tam je stále řada velmi problematických pasáží, a proto by nájemníci spíš měli volit vlastní protinávrh,“ říká předseda sdružení BYTYOKD.CZ Roman Macháček. Novou smlouvu společnosti RPG byty už podepsaly tři čtvrtiny všech nájemníků. Těch, co se rozmýšlejí, je jedenáct tisíc.