V Moravskoslezském kraji opět hrozí smog

Ostrava - V Moravskoslezském kraji se výrazně zhoršily rozptylové podmínky. Pro oblast Třinecka byl odpoledne vyhlášen signál upozornění, který varuje před možnou smogovou situací. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší v regionu i více než trojnásobně převyšuje mezní hranici 50 mikrogramů na metr krychlový. Během dnešního dne a noci nepředpokládají meteorologové významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných denních koncentrací se budou v Moravskoslezském kraji opět s velkou pravděpodobností pohybovat nad hodnotou imisního limitu. Zlepšení se očekává pouze v Ostravsko-Karvinské oblasti.

Průměrné dvaceti čtyř hodinové koncentrace prašného aerosolu (PM10) se odpoledne pohybovaly v rozmezí od 60 do 161 mikrogramů na metr krychlový, přičemž nejvyšší hodnoty byly naměřeny v Třinci na Frýdecko-Místecku. Nejmenší hodnotu vykazovala měřicí stanice v Ostravě-Mariánských Horách. Na deseti z patnácti měřicích stanic jsou zjištěné hodnoty nad hranicí 100 mikrogramů na metr krychlový.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejznečištěnějšímu v zemi a právě v zimním období bývají rozptylové podmínky nejhorší. Obyvatelstvo je v kraji vystaveno zvýšené koncentraci znečišťujících látek, které mohou nepříznivě působit na zdraví.

Smog na Ostravsku
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24