Představy EU o kanalizaci Středočeský kraj zatím nenaplňuje

Dobříš / Nový Knín (Středočeský kraj) – Třetina obcí a měst ve Středočeském kraji s počtem obyvatel nad dva tisíce nestihla splnit požadavek Evropské unie. Měly totiž do konce loňského roku dokončit kanalizaci nebo úpravy čistíren odpadních vod. I když města měla hotové projekty, chyběly peníze a řadě z nich se nepodařilo získat potřebné dotace. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku.

Prvním příkladem může být čistírna odpadních vod v Dobříši, která nevyhovovala ani normám ani kapacitou. Na její přestavbu se však podařilo získat 82 milionů, z toho částkou 60 milionů přispěla Evropská unie. „V současné době má kapacitu pro 13 a půl tisíce obyvatel, přičemž má ještě rezervu,“ uvedl starosta Dobříše Jaroslav Melša (ODS). Ne však všechny obce měly se sháněním peněz štěstí, například v Novém Kníně čeká na odkanalizování 70 procent města. Nejdřív chyběly peníze na spoluúčast na investici, dotaci město získalo na třetí pokus až loni. Kanalizace za téměř 100 milionů korun tak bude hotová až za dva roky. „Jsou dvě sorty obyvatel: ti slušnější to odvážejí fekálem za nemalé peníze a většina, ti neslušní, ti to pouštějí, kam se dá. Do dešťové kanalizace nebo sousedovi za plot,“ doplnil starosta Nového Knína Tomáš Havlíček (nez.).

V celém Středočeském kraji řeší podobný problém 44 obcí a měst, z nich 14 nemá dokončenou kanalizaci, 17 řeší nevyhovující čistírnu odpadních vod a dalších 13 musí řešit oba problémy zároveň. „Je potřeba řádově 3,4 miliardy korun na dokončení. Vidím to tak na tři až čtyři roky,“ prohlásil radní pro životní prostředí Středočeského kraje Miloš Petera a mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Michaela Jendeková dodala: „Pokud ve velmi krátké době nedojde alespoň k zahájení těch realizací, jsou sankce velmi pravděpodobné. Jejich výška ovšem závisí na rozhodnutí Evropského soudního dvora.“

Podle informací ministerstva životního prostředí zatím požadavek Evropské unie v rámci celé republiky splnilo zhruba 80 procent obcí a měst, další mají šanci začít s jeho realizací brzy. Avšak 12 aglomerací nemá připravený ani investiční záměr včetně třeba ústřední čistírny odpadních vod v Praze nebo Ostravě.

/*json*/{"map":{"lat":49.780767,"lng":14.169809,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.780767,"lng":14.169809,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/
Třetina obcí a měst ve Středočeském kraji s počtem obyvatel nad dva tisíce nestihla splnit požadavek Evropské unie. Měly totiž do konce loňského roku dokončit kanalizaci nebo úpravy čistíren odpadních vod.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24