Neslyšící rodičky mohou rodit v pražském Podolí

Praha - V Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí funguje jediné centrum pro neslyšící rodičky v České republice. Impulsem pro vznik byly negativní zkušenosti maminek s porody ve zdravotnických zařízeních, kde zdravotnický personál neuměl komunikovat s neslyšícími pacientkami. V takovém případě je totiž důležité, aby u porodu byl buď tlumočník ze znakového jazyka, nebo aby byl personál dobře instruován o komunikaci. Lékaři i sestřičky v Podolí prošli ve spolupráci s Federací rodičů a přátel sluchově postižených kurzem základů znakového jazyka a neslyšící maminky mají k dispozici i tlumočníky.

Od roku 2004, kdy Centrum vzniklo, porodilo v Podolí téměř 40 neslyšících maminek. Centrum je určeno pro neslyšící rodičky z Prahy a blízkého okolí. Soustředit úplně všechny neslyšící maminky Podolská porodnice nechce a ani by to nebylo možné. Snahou je spíše rozšířit mezi ostatní porodnice znalosti, jak s neslyšícími pracovat. Federace rodičů a přátel sluchově postižených už v po republice proškolila 260 zdravotníků - například v Olomouci nebo v Klatovech.

Video Neslyšící maminky v podolské porodnici
video

Neslyšící maminky v podolské porodnici