Jižní Čechy - slučuje se deset škol

České Budějovice - Po propadu počtu žáků na základních školách se malý počet studentů přesouvá do středního školství. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má do roku 2014 dojít až ke čtvrtinovému poklesu, a podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru z 65 procent. Důsledkem je snižující se kvalita středoškolského vzdělání, a proto kraje ve spolupráci s ministerstvem školství přistupují k rušení nebo slučování vzdělávacích ústavů. To se týká i Jihočeského kraje.

Optimalizací škol by měl kraj v následujících letech ušetřit na mzdových a provozních nákladech 24 milionů korun. Z prodeje objektů by měl utržit asi 12 milionů. Ušetří také na opravách, údržbě a nájmech. Počet pedagogů by měl klesnout o 15 procent, tedy o 425 přepočtených úvazků. V následujících letech stojí podle analýzy kraje střední školství před nejhlubším propadem. Počty nově nastupujících žáků se v období let 2009 až 2012 propadnou o zhruba 30 procent. Současné využití kapacity škol je zhruba 70procentní. Podíl maturitní a nematuritních oborů by se měl podle koncepce udržet 67:33 procentům. Další etapu optimalizace by měl kraj navrhnout v roce 2014.

Střední školy:

Zastupitelstvo k 1. lednu 2012 zrušilo českobudějovické Gymnázium olympijských nadějí a sloučilo jej s Gymnáziem v České ulici, ponese název Gymnázium Česká a Olympijských nadějí. Dále zrušilo Obchodní akademii Třeboň a sloučilo ji se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třeboň.

Střední odborné učiliště v Netolicích na Prachaticku se sloučí se Střední školou Vimperk. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Strakonice se sloučí s tamní střední školou řemesel a služeb. Zrušeno bude také Střední odborné učiliště technické Soběslav, které se sloučí s Odborným učilištěm, Praktickou školou a Základní školou Soběslav. Zastupitelé také schválili přemístění Obchodní akademie a Jazykové školy v Písku z Karlovy ulice do budovy tamní Střední zemědělské školy.

Víceletá gymnázia:

Na rozdíl od středních škol nehodlá kraj počet víceletých gymnázií nijak zásadně omezovat; jejich kvalita totiž podle kraje zůstává na odpovídající úrovni. Na jihočeská gymnázia přitom chodí méně než 10 procent žáků ze základních škol, což kritizuje ministr školství Josef Dobeš. V ostatních regionech poměr gymnazistů přesahuje desetiprocentní hranici.