Slučování škol na Vysočině se lidem nelíbí, plán zatím odložen

Praha - Po propadu počtu žáků na základních školách se malý počet studentů přesouvá do středního školství. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má do roku 2014 dojít až ke čtvrtinovému poklesu, a podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru z 65 procent. Důsledkem je snižující se kvalita středoškolského vzdělání, a proto kraje ve spolupráci s ministerstvem školství přistupují k rušení nebo slučování vzdělávacích ústavů. Na Vysočině by se od příštího školního roku mohl snížit počet krajem zřizovaných víceletých gymnázií ze 14 na 5. Proti slučování škol se ale postavila veřejnost a rada kraje se nakonec rozhodla navrhnout, aby se prozatím naplánovaný harmonogram optimalizace školství odložil. Definitivní postoj kraje Vysočina bude znám až po zasedání krajského zastupitelstva, které se uskuteční 22. března.

Kraj měl původně v plánu stihnout zredukovat střední školy během jediného roku, ale po zveřejnění harmonogramu se zvedla silná nevole, za školy se postavili i představitelé samospráv. „Rada kraje požádá zastupitelstvo, aby ten ambiciózní harmonogram více rozložila a aby bylo dost prostoru na další diskuze,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).

Víceletá gymnázia

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Kraj měl v plánu zrušit gymnázia především v menších městech - Humpolci, Bystřici pod Pernštejnem, Telči, Chotěboři nebo Velkém Meziříčí. Právě v Humpolci, ale i v dalších městech se proti tomu bouřili učitelé, studenti i rodiče. Jejich tlaku teď kraj zřejmě ustupuje.

Střední školy

Redukce středních škol by se mohla dotknout nejvíce oborů mechanik - opravář motorových vozidel, kterých je nyní v kraji 8, a opravář zemědělských strojů, který je přidružen na 6 z daných osmi škol. Kraj by tyto obory soustředil do jednoho až tří měst v kraji.

Učňovské školy hledají cesty, jak přežít ve spolupráci s firmami. Například Střední škola technická Jihlava vychovává studenty ve spolupráci s největším strojírenským podnikem Vysočiny firmou Bosch. „Bez firmy nemůže dneska škola našeho typu existovat,“ prohlásil ředitel školy Josef Váca. Podle něj i odborné školy kvitují, že kraj chce dát přednost další diskuzi místo direktivního rozhodnutí.