Pardubický kraj hodlá pokračovat v redukci středních škol

Pardubice – Také Pardubický kraj hodlá po propadu počtu žáků na základních školách, odkud se do středního školství přesouvá malý počet studentů, pokračovat v redukci sítě středních škol, s níž začal loni. Shoduje se tak s názorem ministra školství Josefa Dobeše (VV), že je nutné snížit počet tříd osmiletých gymnázií i nabídku dalších středoškolských zařízení. Další vlnu slučování škol kraj nevylučuje ještě letos.

Gymnázia

Gymnázií v regionu existuje 21, z nichž jedno je církevní, dvě soukromá, jedno zřizuje společně se základní školou město Králíky. Pouze osmiletý obor budou v příštím roce otvírat dvě gymnázia, pouze čtyřletý pět, 14 přijímá oba obory. Kvůli optimalizaci sítě středních škol a malému zájmu žáků neotevřelo od současného školního roku osmiletý obor Gymnázium v Jevíčku na Svitavsku. Už před delší dobou byl zrušen osmiletý obor také na Gymnáziu v Králíkách, které město převzalo od kraje. Gymnázium v Přelouči si pro letošní školní rok osmiletý obor ponechalo a neotevřelo čtyřletý, jedna třída čtyřletého oboru ubyla rovněž Gymnáziím Mozartova a Dašická v Pardubicích. Plán otevírat střídavě v meziročním cyklu třídu mezi gymnázii v České Třebové a Vysokém Mýtě, v Moravské Třebové a Svitavách a také v Poličce a Litomyšli kraj zatím opustil.

Střední školy

V Pardubickém kraji je celkem 84 středních škol včetně těch, které nabízejí jen jednoleté pomaturitní jazykové kurzy, a škol praktických. Ministerstvo školství si nechalo od Vysoké školy ekonomické zpracovat návrh na ideální síť škol. „V našem kraji podle něj vychází, že by mělo být utlumeno asi 13 škol,“ řekla krajská radní pro školství Jana Pernicová (ČSSD). Kapacita středních škol zřizovaných Pardubickým krajem by se měla podle plánu kraje postupně snížit ze současných asi 32 tisíc na 23 tisíc míst.

Kraj dosud prosadil sloučení střední školy zahradnické s nedalekou střední školou technickou v Litomyšli. V únoru schválili krajští radní sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Poděbradská v Pardubicích se Střední průmyslovou školou potravinářskou v témže městě. Vedení učiliště, studenti i vedení Pardubic se ale rozhodnutí nelíbí. „Jestliže ji chceme udržet jako silný subjekt, tak nemůžeme otevřít více ročníků daných oborů, ale musíme jí pomoci tím, že jí přidáme obory blízké,“ podporuje potravinářskou školu Pernicová. V přesunech studentů problém nevidí.

Splynout by také měly některé školy v Chocni, České Třebové a Přelouči. Oproti dřívějšku chce kraj někde spojit značně rozdílné subjekty. V Přelouči má být sloučeno gymnázium a Střední odborné učiliště technické, v Chocni se plánuje sloučení obchodní akademie a střední školy cestovního ruchu a v České Třebové se připravuje splynutí Střední školy Gustava Habrmana a střední odborné školy a učiliště technických oborů.