Spor o větrné elektrárny, kraj je nechce

Pardubice - Na česko-polském pohraničí nedaleko Králíků by chtěl soukromý investor postavit sedm větrných elektráren. Pardubický kraj je ale proti těmto záměrům. Projekt by prý ohrozil charakter tamní přírody a měl by negativní dopad na rozvoj cestovního ruchu. Společnost, která větrníky prosazuje, tvrdí opak a věří, že ji podpoří nezávislé odborné posudky.

Větrné elektrárny nejsou v Pardubickém kraji žádnou novinkou. Ty, které chce u Mladkova a Lichkova na Orlickoústecku postavit soukromý investor, radní odmítli. „Nám se ten záměr nelíbí, podnikneme kroky, abychom zabránili výstavbě větrníků v této oblasti,“ ujišťuje hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

Vedení kraje v odůvodnění zmiňuje turismus a chráněné přírodní území. „Výstavba větrných elektráren by znehodnotila krajinu a také by negativně ovlivnila cestovní ruch v této oblasti,“ vysvětluje mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka

Ani v obcích, na jejichž území by větrníky měly stát, nejsou lidé zajedno. V Mladkově chystají anketu. Podle starosty by příjmy za elektrárny mohly vylepšit obecní rozpočet. „Jsou to peníze, za které by se dalo investovat do obce. Za období patnácti let by to obci přineslo patnáct milionů korun,“ odhaduje starosta Mladkova Teodor Šmok. 

Vedení kraje namítá, že větrné elektrárny můžou negativně ovlivnit přeshraniční styk s Polskem. „Polské obce na druhé straně hranice se usnesly v referendech, že taková zařízení stavět nebudou, a zároveň protestují proti těmto zařízením na české straně,“ říká hejtman Martínek. 

Zástupce investora České televizi poslal písemné vyjádření. Uvádí, že podle dosavadních analýz projekt žádné riziko pro životní prostředí nepředstavuje a obcím firma garantuje podíl na výnosech. Stanovisko kraje firma považuje za politické a deklaratorní. Odmítavý postoj kraje nemusí pro větrné elektrárny znamenat žádnou hrozbu. Zásadní totiž bude až stanovisko ministerstva životního prostředí a rozhodnutí dotčených obcí.