Kladno zavádí systém včasné intervence

Kladno – Jako jedno z prvních měst plánuje Kladno spustit systém včasné intervence. Tedy zrychlení komunikace mezi pracovníky sociálních odborů, soudy a státními zastupitelstvími například v případech týrání dětí nebo dětské kriminality. Čas totiž právě v takových případech hraje podstatnou roli. Základním posláním systému včasné intervence je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové a ohrožené děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte a podobně.

Pro okamžitou pomoc v případě dětí týraných nebo jako obětí jiných trestných činů je důležité co nejrychlejší rozhodnutí soudu. Jenže to se často oddaluje kvůli nekompletním spisům a zdlouhavému získávání informací. „V případě, že je třeba vydat předběžné opatření, to znamená rychle reagovat, a i několikadenní skluz může mít fatální vliv na kvalitu soudního rozhodnutí,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a ředitelka Dětského domova Kladno Hana Gabrielová doplnila: „I minuty hrají důležitou úlohu. Záleží na občanech, záleží na svědomitosti pediatrů a na vydání předběžného opatření.“ Po zavedení nového elektronického systému by mělo stačit jedno kliknutí, aby tak soudce otevřel úplný spis sociálního odboru a zjistil, jaké problémy dítě má a okamžitě rozhodnul. Kladno chce do systému zapojit i školy a zdravotníky. „U rodin, které prvotně do té doby problémové nebyly, jsou ty informace buď od sousedů, od pediatrů nebo od škol a tam také samozřejmě potřebujeme zlepšit tu informovanost,“ prohlásil primátor Kladna Dan Jiránek (ODS).

Ministr spravedlnosti ale odmítl, že by nedostatečná komunikace mezi soudy a úřady způsobila chyby například v kauze týrání osmiletého Dominika z Brna. Ten byl rodičům odebrán pozdě, přestože na brutální zacházení dva roky marně upozorňovali lidé z jeho okolí. „Mám pocit, že došlo spíše k selhání lidského faktoru a nikoliv k tomu, že by nedošlo k předání informací v rámci spolupráce státních orgánů,“ dodal ministr Pospíšil. Město i ministerstvo se shodují, že nový systém by se měl kvůli častému stěhování problémových rodin propojit celostátně.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

O dalším rozšiřování informačního systému chce ministr spravedlnosti jednat i na příštím setkání s předsedy krajských soudů.

/*json*/{"map":{"lat":50.147018,"lng":14.103267,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.147018,"lng":14.103267,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/