V Liberci hrozí rozpad koalice

Liberec – Strany liberecké koalice zahájily smírčí jednání, což je poslední krok před vypovězením koaliční smlouvy. Důvodem sporů je osoba tajemnice, kterou vybral primátor Korytář přes výhrady zbytku koalice. Dalším problémem je skutečnost, že strany se ani nebyly schopné dohodnout na termínu jednání.

Strany koalice se kromě vyhlášení smírčího jednání ještě nesešly. V koaliční smlouvě přitom stojí, že se problémy musí řešit urychleně, nejpozději do 48 hodin. „Navrhoval jsem tři termíny, z toho jeden bez mé účasti, koaličním partnerům se ani jeden nehodil,“ říká primátor Liberce Jan Korytář (Změna pro Liberec).

Náměstek primátora Lukáš Martin (ČSSD) uvedl, že situace je opravdu vážná. Důvodem zatím posledního sporu uvnitř koalice je nová tajemnice. Alenu Dvořáčkovou vybral primátor Korytář bez souhlasu svých koaličních partnerů. Náměstek primátora Jiří Šolc (Liberec občanům) informoval, že nová tajemnice dlouhodobě spolupracuje s Janem Korytářem. Podle koaliční smlouvy však má být tajemník nestranný a politicky nezaujatý.

Jan Korytář se brání, že dva koaliční partneři (CSSD a Liberec občanům) odmítli vyslat své zástupce do devítičlenné výběrové komise. Smírčí jednání uvnitř liberecké koalice bude pokračovat nejdřív příští týden. I přes výtky svých náměstků už primátor předložil jméno nové tajemnice ke schválení krajskému úřadu.