Preventivní sociální služby v Táboře nemají dobrý rok

Tábor (Jihočeský kraj) – Táborské zastupitelstvo vyslyšelo petici tří neziskových organizací a schválilo jim mimořádný příspěvek ve výši jednoho a půl milionu korun. Organizace Cheiron, Kaňka a Fokus dostaly letos od kraje a ministerstva práce a sociálních věcí podstatně nižší dotace než v předchozích letech. Bez pomoci města by musely ukončit péči o stovky svých nemocných nebo sociálně slabých klientů. Preventivní sociální služby v Táboře tak zažívají nejhorší rok své existence, nemají jistotu, zda přežijí celý rok.

Sociální pracovníci obecně prospěšné organizace Cheiron pracují už tři měsíce bez platu. Mimořádná dotace města zachrání nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které využívá 116 dětí ze sociálně slabých rodin. „V podstatě by to znamenalo ukončení patnáctileté práce. Děti chodily do bezpečného prostředí, vzdělávaly se,“ uvedla ředitelka organizace Cheiron Aneta Vomlelová. Občanskému sdružení Kaňka zase město pomohlo udržet denní stacionář pro bezmála 50 klientů se zdravotním postižením. Občanské sdružení Fokus pomáhá lidem s psychiatrickým onemocněním. Mimořádná dotace od města mu pomůže alespoň do konce června zachovat základní službu, kterou je sociální rehabilitace. „Patří velký dík zastupitelstvu města Tábora,“ prohlásil ředitel sdružení Fokus Tábor Jan Mácha a místostarostka Tábora Olga Bastlová (ČSSD) doplnila: „U Kaňky šlo o částku 460 tisíc, Cheiron dostal 600 a Fokus 500 tisíc korun.“

Preventivní sociální služby v Táboře zažívají nejhorší rok své existence, nejistota, zda přežijí všech dvanáct měsíců, znervózňuje nejen klienty, ale i jejich rodiny. „Já mám naději, nicméně jistotu nemáme,“ dodal Jan Mácha a Aneta Vomlelová podotkla: „Budeme žádat o zařazení do druhého kola dotačního řízení na MPSV a doufáme, že tam budeme alespoň částečně úspěšní.“

Po prvním rozdělování dotací se ukázalo, že ministerstvo i krajský úřad letos snížily podporu těchto organizací až o 70 procent. Na celý rok tak nestačí ani pomoc města ani dárců.

/*json*/{"map":{"lat":49.414162,"lng":14.657792,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.414162,"lng":14.657792,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/