Těžaři poničili chráněné bledule

České Budějovice - Stovky chráněných bledulí jarních poničili těžaři v jižních Čechách. Podle inspektorů i zástupců kraje nedodrželi přísné podmínky pro kácení stromů v chráněné lokalitě. Přírodní památka ale patří soukromému majiteli, který pravděpodobně vyvázne jen s napomenutím. Chráněné bledule jarní v Ostrolovském újezdě pokrývaly rozsáhlé plochy kolem meandrujícího potoka desítky let, nyní tu návštěvníci vidí hlavně pařezy, vyježděné koleje a vypálená místa.

V zóně přírodní památky zákon kvůli soukromému majiteli pozemku kácení výslovně nezakazuje. Krajský úřad tady těžbu povolil, měl ale dvě podmínky - půda musí být zmrzlá a plocha vyčištěná do 28. března. „Podmínky jsme stanovili, ale ne všechny byly splněny,“ konstatovala pro ČT Hana Vendlová z krajského úřadu. Škody související s vyklízením a zejména pálením se podle Petra Krále z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) týkají jedinců.

1
Video Reportáž Petra Šuleře
video

Reportáž Petra Šuleře

Soukromého majitele přírodní památky nebylo možné kontaktovat a firma, která tady stromy kácela, se hájí tvrzením, že podmínky kraje dodržela. „V době kácení byl mráz…,“ prohlásil odborný lesní hospodář Josef Krčál. Kvůli střetu zákonů firma a zřejmě i vlastník uniknou trestu. Další kácení v přírodní památce podle úředníků bezprostředně nehrozí. Chtějí ji ale častěji kontrolovat.

Bledule
Bledule
Více fotek
  • Bledule autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2443/244267.jpg
  • Ilustrační foto autor: Hana Brádková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2443/244274.jpg
  • Bledule jarní autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2443/244265.jpg
  • Lokalita po kácení autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2443/244263.jpg
  • Ilustrační foto autor: Hana Brádková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2443/244276.jpg