Plumlovská přehrada letos nepatří plavcům, ale archeologům

Plumlov - Letos se turisté ani místní v Plumlovské přehradě nevykoupou, zato se mohou těšit na novou hráz a čistší vodu v příštích sezonách. Oznámilo to vedení Povodí Moravy, které začalo nádrž už na podzim roku 2009 čistit od sinic. Původně měly ale ručníky a lehátka zaplnit břehy vodního díla už letos, a tak se odklad nelíbí místním podnikatelům. Dnes navíc na dně vypuštěné přehrady objevili archeologové doklady pravěkého osídlení. Na místě budou pracovat ještě asi dva týdny.

Nálezy keramiky, kamenných nástrojů či pazourků a zejména sídliště potvrdily předchozí zjištění, podle nichž bylo území osídleno od starší doby kamenné po současnost. Archeologové zkoumali mimo jiné i základy středověkého mlýna, řekl Miroslav Šmíd z Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Podle něj se velká část nálezů nacházela na levé terase říčky Hloučely, kde archeologové nalezli doklady osídlení od mladší doby kamenné. „Při odstraňování sedimentů na pravé straně vodoteče jsme odkryli pozůstatky sídliště, jež fungovalo od 5. tisíciletí do 8. století před naším letopočtem.“

„Průzkum prokázal dva vrcholy osídlení, a to v době s moravskou malovanou keramikou v polovině pátého tisíciletí před Kristem a ve starší době železné,“ doplnil Šmíd. Podle něj bylo sídliště umístěno v přírodním amfiteátru orientovaném na severovýchod, což považuje za málo obvyklé. Odborníci získali velké množství zlomků keramiky, závaží tkalcovských stavů, přesleny, kamenné nástroje, sekeromlaty či pazourky.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Koupání až příští rok

Osmdesát let stará Plumlovská hráz bude první v Česku, která se dočká tak zásadních oprav. Správci přehrady, Povodí Moravy, se podařilo s ministerstvem zemědělství domluvit peníze na rekonstrukci a začít by se mohlo už letos v létě. „V rámci mimořádných manipulací budeme moci být operativnější i co se týče třeba napouštění a snižování hladiny,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava David Fína. Návštěvníci přehrady se mohou těšit také na novou silnici, osvětlení, zídky nebo most. Práce na nové vizáži hráze potrvají minimálně do příštího roku. To se ale nelíbí podnikatelům, kteří počítali už s letošní sezonou.

„Kdybychom to věděli, určitě bychom o tom informovali dříve, ale věřím, že to lidé pochopí,“ omlouvá se generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Těžká technika, která už pět měsíců brázdí dno přehrady, pomalu finišuje. Zbývá odtěžit jednu třetinu sedimentů. Dokončení prací je plánováno na červen, tedy dva měsíce po původním termínu. V květnu se bagry zase zakousnou do nánosů v Podhradském rybníku.

„Důležité je, že současně s Plumlovem řešíme i rybník, odkanalizování obcí, revitalizaci krajiny, tedy i příčiny současného stavu,“ říká ekologický dozorce Petr Loyka. Povodí Moravy dále plánuje v rámci revitalizace vybudovat na vodním díle čistící zóny. Ty fungují například v Maďarsku na Balatonu a zajišťují čistější vodu. Napuštění Plumlova je tak nově naplánováno na přelom roku 2012.