Hrad Valdštejn láká na průvodce v historických kostýmech

Turnov - Hrad Valdštejn v Českém ráji pro začínající turistickou sezonu připravil několik novinek. Jeho návštěvníky v ní čekají nové prohlídky, při kterých jim známou památku představí průvodci v historických kostýmech připomínajících různá období z dějin hradu. V jeho středověkém sklepení se navíc otevírá nová stálá expozice věnovaná kameni, který hrad obklopuje, tedy pískovci.

„Areál Valdštejna je výjimečný tím, že se na těchto skalních ostrozích setkáváte s pozůstatky jednotlivých období a ukázkou různých typů architektury až po 19. století,“ řekla Hana Maierová, starostka Turnova, kterému hrad patří. V nové sezoně se proto jeho návštěvníci mohou nechat provést loupeživým rytířem, který je seznámí se středověkou historií hradu, nebo poustevníkem, který jim představí barokní období, seznámí je s poustevnictvím a povypráví jim i o Karlu Hynku Máchovi.

Malebný hrad, který se nachází v samém srdci Českého ráje, stojí na mohutných kamenných blocích. Založen byl už v druhé polovině 13. století a je také kolébkou stejnojmenného šlechtického rodu. V Českém ráji je hradem nejstarším a je současně druhou památkou, která byla v Čechách zpřístupněna.

„Chceme, aby lidé odcházeli nejen s dojmem, že navštívili krásnou památku a že tady strávili krásný den, ale aby si odnesli i nějaký zážitek a aby na ně dýchla atmosféra určitého období,“ vysvětlila kastelánka Andrea Jurášová. Dodala, že hrad v průběhu sezony nabídne i několik nočních prohlídek. Na Valdštejně se po loňském úspěchu uskuteční podruhé. „Budou pokaždé zaměřené na něco jiného. Rádi bychom, aby návštěvníci zažili moment překvapení, kdy se něco odehraje i v jiné části hradu, než jsou zvyklí,“ láká kastelánka.

V kamenném sklepení hradu navíc budou moci navštívit zhlédnout novou stálou expozici věnovanou pískovci. Seznámí je s jeho vznikem, vlastnostmi i významem, který měl pro člověka. „Expozici jsme nazvali Chvála pískovce, protože pískovec je pro Český ráj velmi významná hornina a v žádné expozici není tímto způsobem rozebrán,“ vysvětlil jeden z jejích autorů Tomáš Řídkošil. Expozice vznikala delší čas a podílela se na ní řada odborníků, kteří v Českém ráji působí.

Historická památka prochází od začátku 90. let minulého století postupnou obnovou. Letos se počítá s dokončením opravy Nového paláce na třetí skále, který by měl být v průběhu roku zpřístupněn pro veřejnost. V příštím roce by na ni měla navázat další fáze, kdy se začne pracovat na zajištění skalního podloží pod Novým palácem na třetím skalním bloku.

Hrad Valdštejn
Hrad Valdštejn