S inspekcí životního prostředí nejsou žerty

Měřín – Zatím rekordní pokutu dostal od inspekce životního prostředí vlastník pozemku u Měřína na Benešovsku. Musí zaplatit částku 450 tisíc korun za to, že nesplnil podmínky povolení a při budování přístupové cesty poničil část lesa. Podobných případů podle inspekce přibývá v celé zemi. ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů a vyřizuje podněty na poškozování nebo ohrožování životního prostředí, stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Poškození kořenového systému stromů a narušení stability svahu – takový je důsledek budování přístupové cesty k chatě nad rámec povolení. Podle inspekce tak vlastník pozemku ohrozil životní prostředí lesa. „Zabral o 220 m čtverečních lesního pozemku víc, než mu bylo povoleno. Provedl zároveň terénní práce do hloubky 4,5 metru, tedy o dva metry víc oproti schválené dokumentaci,“ prohlásila mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová. Zaplatit za to musí 450 tisíc korun. pole inspekce to je pro fyzickou osobu neobvyklá výše pokuty, případ za to stále běžnější.

Jen za loňský rok musela v celé republice řešit téměř 300 podobných pochybení – kromě cest třeba nežádoucí stavby nebo oplocení lesa. „Nepovolené zábory registrujeme i při stavbě lanových drah, kde dochází k vykácení více lesních porostů, než je povoleno,“ dodala vana Awwadová a vedoucí Oddělení ochrany lesa ČIŽP Josef Miegl doplnil: „Musí se potom provádět náročné rekultivace. Využíváni lesních pozemků se řídi lesním zákonem a musí to vždy souviset s hospodařením v lesích, nemůže být využito k soukromým účelům.“ Pokud se tak kdokoliv rozhodne k úpravám pozemku v sousedství lesa, musí mu dát souhlas státní správa lesů. Bez něj stavební úřad povolení vydat nesmí. „Stavbě musí předcházet dočasné nebo trvalé odnětí pozemku k plnění funkcí lesa. Pokud se od tohoto povolení odchýlí, skutečně mohou nastat sankční opatření,“ vysvětlil mluvčí společnosti Lesy ČR Zbyněk Boublík.

Pokuta je přitom poměrně vysoká, pro právnickou i fyzickou osobu může dosáhnout výše až 5 milionů korun.

/*json*/{"map":{"lat":49.790189,"lng":14.429177,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.392758,"lng":15.884287,"type":"1","description":""},{"lat":49.790189,"lng":14.429177,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/