Ve vyhořelé plastovně v Chropyni začala demolice

Kroměřížsko - Rozpadající se ruina podniku na zpracování plastů v Chropyni nebude dál připomínat rozsáhlý požár, který v jejích útrobách dosud z neznámých příčin vypukl minulý týden v pátek. Zatímco obyvatelé okolí uklízejí prachovou spoušť ze svých pozemků, majitel zničeného podniku najal demoliční firmu, aby odstranila trosky plastovny. Do měsíce by tak na místě vyhořelého areálu měla zůstat prázdná plocha bez jakýchkoliv stop po katastrofě.

Vyšetřovatelé skončili s prací včera odpoledne. Ohledávali požářiště několik dní. Používali přitom speciální výškovou techniku, cvičené psy a speciální přístroj Sferon na prostorovou dokumentaci. „Zpracování výsledků potrvá několik měsíců. Je třeba provést různé rozbory a analýzy,“ vysvětlila Jana Bartíková, mluvčí policie Zlínského kraje.

O odklizení místa projevilo už v úterý zájem několik společností. Majitel firmy Remiva či dnes již spíše jejích trosek Miroslav Vala nakonec vybral firmu Demontservis z Brna, která má zkušenosti například s likvidací starých cukrovarů. Trosky stavby poputují na speciální skládku do Němčic na Hané, která je určena ke skladování toxického odpadu.

Video Reportáž Josefa Kvasničky
video

Reportáž Josefa Kvasničky

Reportáž Josefa Kvasničky

UD, 15.4.2011

NO COMMENT: V areálu vyhořelé plastovny v Chropyni začala demolice

Chropyně po požáru - záběry ze středy 13.4.2011

NO COMMENT: Požár průmyslového areálu v Chropyni

Na místo přijede také likvidátor z pojišťovny, která by měla podle předběžného příslibu majitele plastovny zaplatit také škody vzniklé občanům Chropyně v zasažených oblastech nedaleko požáru. Jen předběžná cena  odstranění ruin majitele přijde na desítky milionů korun. Vala již v pondělí avizoval, že hodlá provoz plastovny obnovit, bude však muset propustit asi patnáct ze stávajících sedmdesáti zaměstnanců. Z nich je asi osmdesát procent místních.

Uhašení požáru trvalo čtyři dny, pak nastoupili hygienici a veterináři

Od čtvrteční noci hasičům trvalo sedmnáct hodin, než dostali intenzivním hašením plameny pod kontrolu a velitel zásahu mohl nahlásit lokalizaci požáru. Čtyřicet hodin trvalo uhašení dvou třetin místa požáru a zásah se zúžil na dva bojové úseky. Teprve potom hasiče čekal nejtěžší úkol, a to uhašení hlavního jádra požáru, které zůstávalo pod troskami sutin dlouho nedostupné. 

Na místě se vystřídali hasiči ze 67 jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových sborů čtyř krajů.

K poslednímu velkému a skrytému ohnisku požáru pod sutinami a troskami zřícených budov se hasiči dostali až po šedesáti hodinách. Zásadní podíl na tomto úspěchu mělo rozhodnutí o nasazení specialistů hasičů z útvaru Hlučín s těžkou technikou. Kvůli nebezpečným zplodinám hoření unikajícím do ovzduší strávilo několik stovek obyvatel tří nejbližších ulic v Chropyni dvě noci mimo své domovy. Evakuace byla odvolána až v neděli k pět hodin odpoledne.

Ve středu však v areálu začalo hořet znovu - ozvalo se jedno ze skrytých ložisek. Ve stejný den začali odborníci z místa odebírat vzorky, které má odhalit, nakolik je okolí znečištěno toxiny uvolněnými do ovzduší.

Mezitím se do Chropyně a postižených lokalit vydali veterináři a hygienici, aby odebrali vzorky půdy a mléka. Chtějí zjistit, zda nejsou kontaminovány uhlovodíky a dioxiny, které se do ovzduší dostaly z intenzivně hořících plastů. První výsledky těchto expertiz budou známy na začátku příštího týdne. Koncentrace škodlivin v ovzduší, které po dobu požáru měřili hygienici,
stanovené limity nepřesáhly.